La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat în data de 6 aprilie 2022, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH.


Programul, intitulat „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, este finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2023, se arată într-un comunicat.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă priveşte şi abrogarea OUG nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH.

Documentul stabileşte cadrul legal necesar pentru acoperirea de la bugetul de stat a taxei pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de peste 1,4 milioane de lei pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul proiectului menţionat, finanţat de către Fondul Global printr-un grant de tranziţie.

Ministerul Sănătăţii derulează, din 2018, grantul de tranziţie ROU-T-MOH, în parteneriat cu Romanian Angel Appeal (RAA), OMS –Biroul regional pentru Europa şi Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) Bucureşti. Valoarea totală a programului este de peste 6,7 milioane euro, iar durata de implementare este până la data de 31.03.2023. Proiectul are ca scop reducerea incidenţei tuberculozei printr-un nou model de îngrijire a pacientului cu TB, cu servicii ambulatorii accesibile şi securizarea accesului la medicamente şi metode de diagnostic prin achiziţionarea de medicamente, kituri de testare şi echipamente de laborator.

Grantul are un rol esenţial în implementarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei 2022-2030.

„Tuberculoza reprezintă o prioritate de sănătate publică pentru Ministerul Sănătăţii şi Guvernul României. Rezultatele ultimilor ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii în ţara noastră, urmare a derulării mai multor programe naţionale şi de internaţionale de combatere a acestei afecţiuni”, se mai spune în comunicat.

 

 

Psihiatru (2)