Printr-o Hotărâre de Guvern, se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Recompartimentare clădire existentă şi extindere cu un corp nou – Secţia clinică neurochirurgie – Centru de patologie vasculo-cerebrală şi neurochirurgie la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca”.


Documentul prevede suma de 214.462.000 lei, finanţarea obiectivului de investiţii urmând a se realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice, se arată într-un comunicat.

Noul Centru regional de boli cerebrovasculare şi neurochirurgie va răspunde atât cerinţelor impuse de patologia vasculară şi neurochirugicală, cât şi exigenţelor unei asistenţe medicale de cea mai înaltă calitate, se subliniază în document.

Centrul va avea un bloc operator cu 6 săli operaţie şi un bloc operator hibrid pentru tratamentul afecţiunilor vasculare, care va permite şi introducerea unor noi tehnici terapeutice.

Secţia de Terapie Intensivă va cuprinde:

  • module de câte 4, respectiv 5 paturi de terapie intensivă cu puncte de observare, monitorizare şi tratament pentru fiecare modul;
  • 23 de paturi, cu 7 în plus faţă de numărul actual;
  • spaţii destinate medicilor, asistentelor, personalului de îngrijire;
  • depozite de medicamente, materiale sanitare, materiale de curăţenie;
  • flux al pacienţilor care permite asigurarea unui circuit steril.

Secţia cu paturi va avea următoarea configuraţie:

  • compartimentul de Neurochirurgie Pediatrică - 6-8 paturi cu circuite separate;
  • saloanele cu paturi – crearea a 8 saloane cu 2 paturi, precum şi 8 saloane cu 5 paturi, pe cele două niveluri, cu respectarea normativelor de spaţiu şi confort destinat fiecărui salon şi pat.
  • compartimentare care permite creşterea numărul de paturi, deci şi a cazurilor asistate şi a numărului de posturi de medici specialişti, asistente şi infirmiere;
  • spaţii necesare personalului medical, spaţii de depozitare pentru materiale sanitare şi medicamente;
  • circuite sterile.

Durata de execuţie a investiţiei este de 33 luni. Suprafaţă construită va fi de 1.471 mp, iar cea desfăşurată, de 8.675 mp.

„Bolile cerebro-vasculare reprezintă principalele afecţiuni cauzatoare de deces pentru populaţia generală, aşa cum rezultă din datele furnizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, fiind de aproape de trei ori mai frecvente decât patologia oncologică, a doua cauză de mortalitate pe plan naţional”, se mai arată în comunicat.


Alergologia