Societatea Naţională de Medicina Familiei solicită „ferm şi fără echivoc” prelungirea actualului Contract-Cadru până la 31 decembrie, pentru a permite finalizarea unor negocieri reale între Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu privire la viitorul Contract-Cadru.


Solicitarea vine după ce vineri, 16 aprilie, CNAS a publicat, în transparenţă decizională, proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anii 2021 - 2022.

Medicina de familie funcţionează ca reţea de asistenţă medicală primară în relaţie cu sistemul de asigurări de sănătate, conform unui Contract-Cadru care reglementează serviciile decontabile şi valoarea acestora, în baza unor norme specifice elaborate periodic.

„În mod repetat, medicii de familie au solicitat atenţie şi implicare din partea decidenţilor, pentru reglementari corecte referitoare la renunţarea la birocraţie, independenţa profesională, finanţare şi asigurarea accesului pacienţilor la serviciile prevăzue în contract. Răspunsul autorităţilor a fost invariabil nesatisfăcător pentru profesioniştii din sănătate şi dezavantajos pentru asiguraţi”, se arată într-un comunicat al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF).

Medicii de familie spun că, în ultimul an, au fost rezervaţi în revendicări, considerând că prioritară este protejarea populaţiei, în perioada dificilă prin care trece întregul sistem de sănătate.

„Surpriza a venit de la decidenţi, care au lansat un proiect de norme de aplicare a Contractului-Cadru cu reglementări diferite faţă de cele astăzi în vigoare. Schimbările au apărut în baza unor consultări şi negocieri mimate şi nefinalizate, şi nu sunt, cu certitudine, în avantajul medicilor sau al pacienţilor. Dacă, în actualele condiţii de criză economică şi socială, unui singur medic de familie i se reduc veniturile, atunci schimbările propuse de CNAS nu sunt bune. Dacă li se reduc veniturile la mult mai mulţi, atunci schimbările propuse sunt greşite de-a dreptul”, punctează SNMF.

În proiectul CNAS finanţarea a rămas, în principiu, aceeaşi. „Normele noi, însă, determină medicul de familie să se concentreze pe calcule financiare pentru a face ca praxisul său să supravieţuiască”, arată SNMF. „Scade punctajul acordat per capita pentru pacienţii din grupa de vârstă peste 60 de ani, deşi aceştia reprezintă o categorie cu vulnerabilităţi şi nevoi crescute, şi se pune accent pe servicii preventive doar în mod declarativ, fără să se asigure finanţarea analizelor de laborator necesare, ceea ce face prevenţia de nerealizat. În plus, se introduc servicii adiţionale noi care vor fi însă decontate din bugetul serviciilor curente, ceea ce creează inechităţi în finanţare”, se mai spune în comunicat.

Reprezentanţii SNMF spun că e de neînţeles faptul că decidenţii aleg să reorganizeze acum sistemul de asistenţă medicală primară, în context pandemic şi în condiţiile în care finanţarea stagnează. Aceste aspecte se suprapun unei stări de spirit de „extremă iritare”, cauzată de disproporţia dintre activitatea depusă de medicii de familie şi lipsa de recunoaştere din partea autorităţilor. SNMF le reaminteşte decidenţilor că medicina de familie este singura ramură medicală care acoperă zona rurală, şi că „absenţa oricărei strategii coerente pe termen scurt şi lung, în condiţiile depopulării medicale, va expune la riscuri incalculabile cetăţenii ţării”.

„Noi, medicii de familie, am cerut RESPECT şi nu ni s-a acordat. Am cerut DEBIROCRATIZARE şi nu am obţinut. Am cerut FINANŢARE şi nu ni s-a alocat. Mai mult de atât, un număr semnificativ dintre colegi vor avea venituri mai mici conform modificărilor propuse de CNAS, deşi se clamează peste tot că veniturile medicilor nu vor scădea în perioada următoare. Practic, în plină criză pandemică, decidenţii naţionali ai sistemului de sănătate destabilizează medicina primară”, se mai arată în document.

În concluzie, SNMF consideră că sunt necesare „consultări autentice”, pentru stabilirea unor norme de aplicare a Contractului-Cadru adaptate momentului, riscurilor specifice pandemiei şi solicitărilor de până acum.

„Singura soluţie viabilă în acest moment este renunţarea, până vom reveni la normalitate, la modificările propuse de CNAS, de neacceptat în actualele condiţii, pentru a nu tulbura un echilibru şi aşa extrem de precar în care se află sistemul nostru de sănătate”, mai arată Biroul Executiv al SNMF.Medic