Pacienţii români au încredere în farmacişti şi în informaţiile oferite de aceştia, sunt foarte mulţumiţi de serviciile primite în farmaciile comunitare şi îşi doresc servicii noi – aceasta este concluzia studiului „Servicii farmaceutice în România. Realităţi şi provocări post-pandemice”, lansat recent, în cadrul unui eveniment de la Palatul Parlamentului.


Studiul a fost realizat de Centrul de Cercetări în Economie Comportamentală Aplicată (CCECA) din cadrul Universităţii din Bucureşti, pentru Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) şi Colegiul Farmaciştilor din România (CFR).

„Acest studiu face parte din efortul de repoziţionare a profesiei de farmacist şi de dezvoltare a serviciilor farmaceutice, prin întărirea rolului şi contribuţiei farmacistului şi farmaciei în cadrul sistemului de sănătate”, se arată într-un comunicat. Se analizează contextul actual, în vederea fundamentării de noi politici şi abordări strategice în domeniu.

 

Interacţiune de calitate

Gradul de încredere al pacienţilor în farmacist şi în informaţiile oferite de acesta sunt la un nivel foarte ridicat, iar interacţiunea cu farmacistul este percepută de majoritatea respondenţilor ca fiind una de calitate, arată cercetarea.

Pacienţii sunt familiarizaţi cu serviciile de eliberare a medicamentelor şi de informare asupra modului de administrare a medicaţiei şi îşi doresc noi servicii utile în farmacii, precum:

  • testarea pentru afecţiuni cardiovasculare (23% din respondenţi);
  • testarea rapidă pentru depistarea unor infecţii ca SARS-COV-2, gripa sezonieră sau hepatita B şi C (15% din respondenţi);
  • determinarea glicemiei (12% din respondenţi).

 

Acces la servicii de consiliere

Pacienţii îşi doresc să aibă acces şi la noi servicii de consiliere, în farmacii:

  • consiliere periodică avansată în cazul polimedicaţiei: 69% din respondenţi consideră acest serviciu la fel de sigur în farmacie ca în cabinetul unui medic;
  • consiliere la distanţă cu privire la posibilele interacţiuni dintre medicaţia utilizată şi alte medicamente sau alimente: 70% din respondenţi consideră acest serviciu la fel de sigur în farmacie ca în cabinetul unui medic.

Din românii din mediul urban, 64% consideră vaccinarea anti-gripală în farmacie la fel de sigură ca imunizarea din cabinetul medicului.

 

Farmacia comunitară, rol crescut

„Rezultatele studiului ne arată două elemente cheie ale percepţiei pacienţilor faţă de farmacii: încrederea în competenţele farmaciştilor de a oferi servicii noi şi satisfacţia pacienţilor faţă de informaţiile primite. Aceste concluzii ne confirmă că dezvoltarea serviciilor farmaceutice reprezintă un pilon pentru sistemul de sănătate publică şi o prioritate generală pentru creşterea rolului farmaciei comunitare în asigurarea serviciilor medicale”, a declarat Iulian Trandafir, Preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR).

 

Contribuţie la sănătatea publică

Potrivit studiului „Servicii farmaceutice în România. Realităţi şi provocări post-pandemice”, satisfacţia faţă de serviciile primite în farmacii este determinată de caracteristicile farmaciei, atitudinea farmacistului, timpul acordat pacientului, claritatea cu care a fost prezentată informaţia, costul medicamentelor şi disponibilitatea acestora conform nevoilor populaţiei. De asemenea, încrederea pacienţilor în serviciile oferite de farmacişti, precum şi accesibilitatea farmaciei comunitare reprezintă  factori importanţi care influenţează pozitiv intenţia de adopţie a noilor servicii în farmacii.

„Farmaciştii sunt parte integrantă din sistemul de sănătate şi pot contribui mai mult la sănătatea publică prin dezvoltarea serviciilor farmaceutice. Studiul a arătat că interacţiunea pacient – farmacist este percepută ca fiind valoroasă, politeţea, interesul arătat, disponibilitatea şi respectul fiind evaluate pozitiv de majoritatea respondenţilor. Credem că este momentul oportun să valorificăm potenţialul profesiei de farmacist, prin întărirea rolului şi contribuţiei pe care o poate avea în cadrul sistemului de sănătate, prin dezvoltarea serviciilor farmaceutice pe care aceştia le pot presta pentru populaţie”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor, prof. univ. dr. Dumitru Lupuliasa.

 


Farmacist