Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi va derula în următorii doi ani un proiect destinat vârstnicilor, în valoarea totală de 6.478.761,66 lei. Este vorba de „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic pentru Managementul vârstnicului şi îmbătrânirii sănătoase - CITT MAVIS”, care se va derula în parteneriat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore „T. Popa” din Iaşi.


Se preconizează că, în 2050, persoanele în vârstă de peste 60 de ani vor depăşi 30% din populaţia Europei, determinând un val în piaţă, care a primit denumirea de „Economie Argintie” (Silver Economy).

Schimbările la nivelul societăţii în aceste condiţii sunt foarte mari şi fiecare naţiune trebuie să se organizeze din timp, proiectându-şi o strategie pentru a face faţă acestei noi situaţii.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi se pliază pe acest curent şi pune bazele unui Centru de Transfer Tehnologic în vederea exploatării oportunităţilor economice generate de „Economia Argintie” şi pentru a sprijini dezvoltarea şi transferul de soluţii tehnologice şi servicii către economie. Se are în vedere gestionarea provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populaţiei, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical şi prevenţia, diagnosticarea şi terapia bolilor.

„Este un proiect foarte interesant pentru Universitate, dar şi pentru regiunea Moldovei. Fiind o şcoală medicală cu istorie şi experienţă în gestionarea acestor probleme, ne-am ocupat şi de un subiect foarte important şi de actualitate: îmbătrânirea precoce şi problemele medicale ale persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. MAVIS, primul centru de transfer tehnologic din UMF Iaşi, va funcţiona în corpul de clădire Nicolae Leon, iar echipa de proiect este reprezentată de oameni care cunosc cercetarea ştiinţifică şi afecţiunile specifice persoanelor în vârstă. Sperăm că după ce acest centru îşi va arăta valoarea, produsul acestui proiect important va putea fi transferat către cei care vor realiza echipamente sau alte mecanisme prin care îngrijirea persoanelor vârstnice va fi îmbunătăţită.” a declarat Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, Rectorul UMF Iaşi, într-o conferinţă de presă prilejuită de semnarea contractului de finanţare pentru „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic pentru Managementul vârstnicului şi îmbătrânirii sănătoase - CITT MAVIS” între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi.

Colaborare internaţională cu alte ţări din Europa şi SUA

Centrul de Transfer Tehnologic în „Economia Argintie” va susţine şi difuza modele de management al pacientului cu vârsta mai mare de 65 ani. Aceste modele se bazează pe dovezi medicale care să poată fi programate în cadrul unor protocoale care să definească aplicaţii e-health directe. Trebuie amintit şi faptul că MAVIS va fi unicul centru din România de «smart ageing», urmare şi a unei colaborări internaţionale cu parteneri din Danemarca, Marea Britanie, Germania şi Statele Unite ale Americii. Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS îşi propune să devină o structură cheie a ecosistemului regional de inovare acţionând atât ca liant între actorii din sectorul Cercetare-Dezvoltare-Inovare, mediul de afaceri şi utilizatorii finali, dar şi ca accelerator al produselor şi serviciilor inovative dezvoltate fie prin exploatarea unor rezultate ale cercetării, fie prin acoperirea nevoilor specifice ale companiilor de a dezvolta / îmbunătăţi / testa / valida / transfera un produs sau o tehnologie nouă pe piaţă care să răspundă unor probleme ale consumatorului. Astfel, CITT MAVIS va conecta oportunităţile pieţei din domeniul Economiei Argintii şi bolilor cronice (e-health, smart textiles, biotech etc) cu nevoile utilizatorilor finali şi capacităţile mediului de afaceri de a satisface aceste nevoi. CITT MAVIS îşi propune să exploateze oportunităţile şi avantajele competitive ale actorilor de inovare în sectoarele Tehnologia Informaţiei, Sănătate, Biotehnologii farmaceutice şi textile medicale – „smart textiles”, devenind un pol de referinţă în ceea ce priveşte conectarea mediului de afaceri cu oportunităţile „economiei argintii”, nevoile consumatorilor finali şi rezultatele cercetărilor derulate sau în curs de derulare.

„Proiectul va sprijini procesul de inovare şi transfer în economia tehnologiilor şi acelor produse şi servicii care sprijină un management complex al vârstnicului. Şi, mai ales, un lucru care este important din punctul de vedere al societăţii europene, îmbătrânirea sănătoasă şi bunăstarea, lucruri care se uită. Suntem de multe ori concentraţi pe tratamentul unor boli şi uităm că de fapt vrem să trăim bine şi nu numai să supravieţuim. Iar o şcoală medicală prestigioasă cum este a noastră se referă la toate componentele, nu numai la cea de tratament, ci şi la componenta de prevenţie, de elemente pentru îmbătrânirea sănătoasă.” a declarat Prof. univ. dr. Adrian Covic, prorector responsabil cu cercetarea la UMF Iaşi şi directorul proiectului MAVIS.

Vor fi optimizate cheltuielile cu serviciile medicale

Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS îşi propune să asigure infrastructura, serviciile, expertiza şi suportul necesar pentru creşterea numărului de produse şi servicii inovative lansate pe piaţă de către companiile din Regiunea Nord-Est în sectoarele de specializare inteligentă. În al doilea rând, îşi propune să stimuleze transferul de noi tehnologii la nivelul mediului de afaceri, al serviciilor publice medicale şi socio - medicale care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi ariei de acoperire a serviciilor, produselor destinate vârstnicilor. Acest lucru are impact direct asupra optimizării cheltuielilor cu spitalizarea şi serviciile medicale.

„UMF Iaşi este unul dintre cei mai valoroşi parteneri şi beneficiari de finanţări din regiune. În urmă cu cinci ani, eram în Olanda la partenerii noştri şi am auzit vorbindu-se de Living Lab, de specializare inteligentă, de biotehnologii şi mă întrebam când o să avem şi noi astfel de structuri. Iată că am ajuns în punctul în care avem asemenea structuri, avem oameni, instituţii şi proiecte care sunt în ton cu ziua de azi şi cu ziua de mâine”. a punctat Vasile Asandei, directorul ADR Nord-Est.

Centrul va fi în clădirea „Nicolae Leon” de la UMF Iaşi

Valoarea totală a proiectului „Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS”, este de 1,4 milioane euro, iar pentru crearea şi operaţionalizarea acestui centru, UMF Iaşi a alocat etajul 12 din Clădirea „Nicolae Leon”. Spaţiul destinat este compartimentat formând 3 săli şi 3 birouri în care vor fi amplasate echipamentele achiziţionate prin acest proiect astfel încât să se asigure condiţiile unui flux de lucru optim. În sala 1, se vor desfăşura activităţile Living Lab. Living Lab-ul dezvoltat în cadrul CITT MAVIS se va concentra pe produse e-health dedicate managementului bolilor cronice şi îngrijirii vârstnicilor pe de o parte, iar pe de altă parte pe crearea, dezvoltarea, testarea şi validarea, prin implicarea end-userilor, a unor dispozitive medicale dedicate managementului bolilor cronice şi îngrijirii vârstnicilor. În sala 2, va funcţiona un Laborator de diagnostic şi tratament medico-chirurgical experimental în bolile cardio-renale (X-CARE Lab). X-CARE Lab este un laborator clinic de cercetare ce constituie componenta medico-chirurgicală a MAVIS. X-CARE Lab va beneficia de dotarea necesară pentru a putea susţine studii de cea mai înaltă calitate. În cadrul X-CARE Lab îşi vor desfăşura activitatea medici parte a unor echipe de cercetare, cu competenţe în a acorda consultaţiile medicale conform protocolului clinic.

În sala 3, se vor desfăşura activităţile Innovation Lab care va juca un rol important în ajutarea echipelor de cercetători să accelereze procesul de inovare-dezvoltare. Spaţii de lucru, echipamente, specialişti, cunoştinte complementare de managementul afacerilor şi abilităţi de prezentare, întâlniri cu cercetători,investitori/companii vor fi puse la dispoziţia echipelor ce vor intra în programul de inovare şi transfer tehnologic al MAVIS.