UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a obţinut şi în acest an fonduri pentru finanţarea proiectelor depuse în cadrul competiţiei FDI 2023, pe toate cele 7 domenii strategice. Toate proiectele au ca obiective creşterea capacităţii instituţionale, a echităţii şi incluziunii sociale, susţinerea societăţilor antreprenoriale ale studenţilor, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, precum şi îmbunătăţirea calităţii actului didactic.


Finanţarea suplimentară de 1.590.00 lei câştigată în cadrul competiţiei este completată şi de fondurile proprii necesare implementării proiectelor, se arată pe site-ul universităţii clujene.

Competiţia FDI 2023 are ca scop susţinerea financiară a proiectelor de dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională, şi se adresează celor mai performante instituţii de învăţământ din ţară.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca a obţinut şi în 2023 fonduri pentru finanţarea proiectelor depuse în cadrul FDI 2023, pe toate cele 7 domenii strategice.

Toate proiectele continuă si dezvoltă domenii de importanţă strategică pentru universitate, domenii care se regăsesc şi în cele 7 domenii finanţate de Ministerul educaţiei prin Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior;\
 • Domeniul 2: internaţionalizarea învăţământului superior din România;
 • Domeniul 3: asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenţilor;
 • Domeniul 4: susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor;
 • Domeniul 5: îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;
 • Domeniul 6: dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare în universităţi.
 • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea şi orientarea în carieră

Proiectele câştigate în acest an sunt :

 • D1: INTEGRITY- Diversitate, incluziune şi egalitate de şanse la UMF Cluj – director proiect prof. dr. Anca Dana Buzoianu;
 • D2: MEETUMF - Dezvoltarea componentei internaţionalizare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” – prof. dr. Claudiu Sorin Man;
 • D3: MEDINSERT - Dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor UMFIH în vederea unei inserţii optime pe piaţa muncii – prof. dr. Şoimiţa-Mihaela Suciu;
 • D4: OPORTUNMED Creşterea gradului de conştientizare a oportunităţilor antreprenoriatului la nivelul UMFIH - conf. dr. Marius Ciprian Manole;
 • D5: QED-UMFIH - Îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei prin asigurarea unui mediu de învăţare favorabil şi eficientizarea deciziilor manageriale - prof. dr. Radu Nicolaie Oprean;
 • D6: PrecisMED - Dezvoltarea capacităţii instituţionale a UMFIH pentru susţinerea activităţii CDI în medicina de precizie - prof. dr. Cristina Adela Iuga
 • D7: NEXTMED-Educaţie medicală performantă, garanţie pentru viitorul profesional - prof. dr. Carmen Mihaela Mihu.

Ginecologia (1)