Și deși apariția acestui număr va succeda desfășurarea celui mai consistent eveniment științific al farmaciștilor, și anume Congresul Național de Farmacie din România 2016, ediția a XVI-a, permiteți-mi să fac câteva remarci asupra acestuia. 
Organizat sub auspiciile Societății Farmaceutice din România, Colegiului Farmaciștilor din România și Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, congresul ne propune o temă centrală generoasă „Farmacia - centru al interdisciplinarității științelor vieții“, un titlu care vorbește de la sine despre complexitatea și misiunea profesiei și muncii noastre.
Acest aspect este de altfel relevat de cele cinci secțiuni ale lucrărilor congresului (xenobiotice și biotice, tehnologie farmaceutică, designul medicamentului, plante medicinale, practica farmaceutică), precum și de cele patru simpozioane științifice satelit (biofarmacie și farmacocinetică, farmacie clinică, istoria farmaciei, nutriție și siguranță alimentară), în care sunt abordate actualități din domeniile respective. 
Consider că expunerile personalităților și cercetătorilor remarcabili din țară sau străinătate, participanți la congres, vor aduce un plus de cunoaștere pentru fiecare dintre noi, în beneficiul celor pe care farmacia îi slujește cu devotament.
Altfel, vă doresc o toamnă frumoasă și bogată. 

Prof. dr. farm. Victoria Hîrjău
Redactor-șef