Candida albicans și alte specii implicate în vaginite într-un spital din România: implicaţii pentru practica clinică

 Candida albicans and other species involved in vaginitis in a hospital from Romania: implications for clinical practice

First published: 15 ianuarie 2016

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

Abstract

Candida produces the most frequent fungal infections in humans, out of which the vulvo-vaginal candidiasis is the most common disorder in women. This may cause problems not only for the patients, but also for the healthcare workers, especially when the involved strains do not respond to the antifungal treatment.
The etiologic agents of this yeast infection form part of a wide range of species, but the most common is C. albicans. In the clinical practice, knowledge of the yeast type is highly important, due to the different antibiotic susceptibilities and virulence between species.
The Candida species found in patients from the hospital included in the study were C. albicans, C. glabrata and C. krusei. The results are consistent with the data from other international studies.

 

Keywords
vaginal yeast infections, C. albicans, C. glabrata, C. krusei

Rezumat

Candida produce cele mai frecvente infecții fungice la om, dintre care candidoza vulvo-vaginală reprezintă cea mai întâlnită afecțiune la femei. Aceasta conduce la probleme nu numai pentru pacienți, ci și pentru personalul medical, mai ales când sunt implicate tulpini care nu răspund la tratamentul cu antifungice.
Agenții etiologici ai candidozei fac parte dintr-o paletă largă de specii, însă cea mai răspândită este C. albicans. În practica medicală, cunoașterea tipului de levură este importantă, deoarece tulpinile au atât sensibilitate diferită la antibiotice, cât și o virulență diferită.
Speciile identificate la pacienții din spitalul inclus în studiu au fost C. albicans, C. krusei și C. glabrata. Rezultatele obținute sunt în concordanță cu cele ale altor studii internaționale.

Introducere

În practica curentă, infecțiile cu levuri din genul Candida sunt frecvente la femei, sarcina fiind un posibil factor de risc, deși nu este menționat ca atare decât de unii autori(1). De obicei, diagnosticul se pune în urma examenului clinic, completat cu examenul de laborator (examen microscopic al produsului recoltat și transportat corespunzător, cultivare pe mediu adecvat, identificarea tulpinii/ speciei implicate). Determinările nu se fac în mod obișnuit până la nivel de specie, acest lucru fiind relativ costisitor. În unele cazuri (de pildă, la persoane imunocompromise/ imunodeprimate), ar trebui să se facă o diferențiere între tulpini, deoarece acestea au o virulență diferită și o susceptibilitate diferită la antifungice.

Datele obținute în diferite studii din numeroase state ale lumii conțin rezultate privind candidoza și alte infecții fungice (numărul și tipul tulpinilor fungice întâlnite). O constatare generală este că frecvența tulpinilor non-albicans este în creștere(2) și, având o susceptibilitate diferită la antifungice, acestea pot pune probleme în conducerea unui tratament eficient.

Tulpinile izolate în cadrul unui studiu din India au fost următoarele, în ordinea importanței: C. albicans (12), C. tropicalis (7), C. krusei (2), C. glabrata (1)(2).

În Nigeria, un alt studiu realizat la femei însărcinate a relevat prezența mai multor tulpini: C. albicans (61,5%), C. glabrata (17,9%), C. tropicalis (7,7%), C. stellatoidea (5,1%), C. parapsilopsis (2,6%). Rezultatele acestea au fost diferite față de grupul de control (femei neînsărcinate), la care s-a găsit o frecvență de izolare diferită: C. albicans (73,7%), C. glabrata (7,7%), C. tropicalis (1,4%), C. stellatoidea (11,3%), C. parapsilosis (0,1%)(3). Prevalența este mai mare la femeile gravide, în cazul tupinilor de Candida non-albicans.

 

figura 1
figura 1


 

Un alt studiu din India relevă faptul că 23,4% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 16 și 45 de ani, incluse în lot pe baza simptomelor de infecție fungică vaginală, au avut un rezultat pozitiv al culturii pentru Candida. Dintre acestea, la 74,4% s-a izolat C. albicans, iar la restul s-au izolat specii non-albicans: C. glabrata (9,11%), C. tropicalis (5,6%), C. krusei (3,36%), C. parapsilopsis (2,2%) și C. guiliermondii (2,2%)(4).

În China, o țară cu o impresionantă dezvoltare demografică, ca și India, frecvența diferitelor tulpini a fost următoarea: C. albicans (85%), C. glabrata (10,6%), C. parapsilopsis (1,5%), C. tropicalis (1%), C. krusei (0,5%), C. famata (0,4%), C. lusitaniae (0,1%)(5).

Material și metode

Au fost prelevate probe de secreție vaginală (tampoane) de la paciente din Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. Probele prelevate au fost cultivate pe mediu cromogen CandidaCrom agar, pe care coloniile apar în culori diferite (figura 1). După incubare au fost evaluate toate tulpinile izolate și s-au identificat speciile implicate. Ulterior, s-a realizat o analiză statistică simplă pentru a preciza frecvența de apariție a acestora.

Rezultate

Analizând comparativ cu studiile prezentate în introducere, rezultatele obținute demonstrează existența a trei specii de Candida: C. albicans, C. glabrata și C. krusei. Cu toate că numărul de probe a fost destul de substanțial (peste 150), nu au fost identificate alte specii. Interesant este faptul că numai într-un singur caz s-a identificat o infecție mixtă (C. albicans și C. krusei). Frecvența acestor tulpini a fost: C. albicans (79%), C. glabrata (14,7%) și C. krusei (6,7%) (figura 2).

 

Figure 2
Figure 2


 

Concluzii

Testele de identificare cu ajutorul mediilor cromogene sunt destul de fiabile, cu excepția C. dubliniensis (în cazul căreia rezultatele sunt foarte asemănătoare cu cele obținute pentru C. albicans). În acest caz, sunt necesare teste suplimentare, ce implică tehnici moleculare sau alte teste de identificare. Cultivarea pe agar cromogen nu este costisitoare și este destul de precisă pentru determinările curente. Procentele în care speciile de Candida sunt întâlnite în infecțiile fungice din acest studiu sunt asemănătoare celor obținute din alte studii realizate la nivel internațional. Unele specii nu apar în studiul prezent, fie din cauza numărului mai mic de paciente investigate, fie a prevalenței scăzute în țara noastră (spre exemplu: C. lusitaniae, C. parapsilopsis, C. stellatoidea etc.) Studiul va fi extins și la alte spitale, pentru a avea un tablou cât mai complet al speciilor de Candida izolate la paciente în spitalele din România.   n

 

Mulțumiri

Această lucrare a fost parțial susținută de către Progra­mul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanțat de Fondul Social European și de Guver­nul României sub numărul de contract POSDRU 141531.

Bibliografie

  1. Babic M, Hukic M. Candida albicans and non-albicans species as etiological agents of vaginitis in pregnant and non-pregnant women. Bosn J Basic Med Sci. 2010;10(1):89-97.
  2. Rati R, Patel J, Rishi S. Vulvovaginal Candidiasis and its Antifungal Susceptibility Pattern: Single center experience. Int J Med Res Rev. 2015;3(1):72-78.
  3. Oviasogie FE, Okungbowa FI. Candida species amongst pregnant women in Benin City, Nigeria. Effect of predisposing factors. Afr J Cln Exper Microbiol. 2009;10(2):92-98.
  4. Jindal N, Gill P, Aggarwal A. An epidemiological study of vulvovaginal candidiasis in women of childbearing age. Indian J Med Microbiol. 2007;25:175-6.
  5. Liu XP,  Fan, SR, Peng YT, Zhang HP. Species distribution and susceptibility of Candida isolates from patient with vulvovaginal candidiasis in Southern China from 2003 to 2012. J Med Mycol. 2014;24(2):106-11.