În această toamnă, în perioada 20-23 septembrie la Cluj-Napoca, va fi organizat AL XII-LEA CONGRES NAȚIONAL DE MEDICINĂ VETERINARĂ, de către Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România (A.G.M.V.R.), în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și de Medicină Veterinară, Colegiul Medicilor Veterinari din România și Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie. 
Acest demers al Asociației Generală a Medicilor Veterinari din România, vine ca o necesitate și continuă tradiția specifică științifico-profesională din România, având 7 secțiuni: 
  • Profesia medicală veterinară, 
  • Cercetarea științifică, 
  • Învățământul și pregătirea profesională, 
  • Institutele și laboratoarele sanitar-veterinare, 
  • Creșterea, sănătatea și bunăstarea animalelor, 
  • Medicină veterinară și sănătate publică 
  • Libera practică medical veterinară. 
Prin secțiunile Congresului, temele anunțate, ce vor fi puse în discuție, moderatorii și contribuția directă a participanților la dezbateri, concluziile și rezoluțiile finale, avem convingerea că evenimentul va întruni toate exigențele și cerințele profesiei la momentul actual, fiind în consonanță cu însăși deviza Congresului “Împreună – pentru progresul medicinei veterinare românești!”.
Sentimentul de apartenență și dragoste față de nobila profesie de medic veterinar va fi regăsit și întrunit cu prisosință în cadrul acestui Congres Național al profesiei medicale veterinare.
Articolele introduse în acest număr al revistei care va apărea în cadrul și cu ocazia acestui eveniment științific național, vor veni în completarea secțiunii de prezentare de lucrări științifice, (sub formă de poster),  publicate sub formă de rezumat în volumul de lucrări al Congresului, realizat în colaborare cu revista Practica Veterinară.ro şi cu suportul MedicHub.