Profesia medicală veterinară există, poate dăinui şi progresa doar continuând dezideratul major ce vizează cunoaşterea şi dezvoltarea abilităţilor în domeniu, alături de o continuă şi asiduă updatare şi upgradare a cunoştinţelor de specialitate.

Practic, avalanşa de noi informaţii ştiinţifice, dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi tehnici de diagnostic şi modalităţi de intervenţie curativo-profilactică inovatoare fac destul de dificilă şi de complexă activitatea practică curentă a specialistului – medic veterinar. Acest context este, de asemenea, corelat cu diversitatea extremă şi cu accesibilitatea informaţiilor de specialitate (pe canale mediatice diverse, de niveluri şi pertinenţă ştiinţifică şi profesională la care acced proprietarii), care fac, de multe ori, ca expectanţa proprietarilor/deţinătorilor de animale de companie/de interes economic să exceadă posibilităţile clinicilor (cu dotare limitată) din ţara noastră. Pe aceste coordonate, alegerea şi optimizarea corelată a abordării clinico-terapeutice şi de diagnostic în situaţiile-limită, sau în cazurile medicale dificile, pun de multe ori în dificultate medicul veterinar (în raport cu posibilităţile existente şi cu disponibilităţile financiare ale proprietarilor), în soluţionarea lor.

Pe de altă parte, arsenalul mijloacelor de diagnostic şi cel terapeutic – aflate la îndemâna medicului veterinar – sunt extrem de generoase şi diversificate, oferind numeroase posibilităţi şi alternative de intervenţie.

Dezvoltarea profesională continuă în domeniul medical veterinar în ultimii doi ani a fost nevoită să treacă preponderent în sistem online. Limitele ce derivă din aceste restricţii şi impuneri pandemice au impus adaptări în activităţile practice curente şi în accesul direct la mijloacele de instruire şi dobândire a abilităţilor în practica medicală veterinară.

Programele de dezvoltare profesională continuă existente în ţara noastră se reconfigurează continuu şi din mers, structurile profesionale asociative s-au adaptat şi au trecut la aceste alternative informatice, apelând la formatorii şi furnizorii de educaţie din medicina veterinară.

Activităţile desfăşurate în acest sens s-au focalizat pe publicarea online a revistelor de specialitate, organizarea şi susţinerea de webinarii, conferinţe, congrese – în sistem online, apelând la platforme interactive specializate, unde speakerii/formatorii de educaţie continuă să poată asigura şi acoperi o arie cât mai generoasă şi diversă a temelor şi subiectelor de interes din medicina veterinară.

Revista Practica Veterinară, mai consistentă şi mai bogată în informaţii dedicate medicului veterinar, vine să contribuie prin conţinutul său, preponderent adresat activităţilor curente ale medicului veterinar practician, la actualizarea informaţiilor şi prezentarea de noutăţi din domeniul clinicii şi practicii medicale veterinare.

Demersurile editoriale în sistem online au vizat, de asemenea, lărgirea ariei de acoperire, prin abordarea de subiecte şi tematici menite a aduce un plus de informaţie în domenii generale şi de nişă, cu elemente cu caracter informativ general, dar şi din portofoliul profesional al autorilor acestor articole.