Dragi colegi,
 

În preajma conferinţei naţionale a societăţii noastre, vă întâmpinăm cu al doilea număr din acest an al revistei Alergologia, în care vă propunem articole interesante şi bine documentate, cu informaţii utile în practica clinică, precum şi cu rezumatele acceptate la Conferinţa Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică din acest an.

Începem acest număr cu un articol despre abordările clinice ale urticariei cronice spontane, cele mai frecvente comorbidităţi asociate acesteia şi despre cazuistica clinică a 12 pacienţi cu urticarie cronică spontană moderată sau severă în tratament cu omalizumab, prima terapie biologică aplicată pentru controlul acestei afecţiuni cu impact major asupra calităţii vieţii pacienţilor. Lucrarea este elaborată de Grupul de lucru de Alergologie moleculară de la UMF „Victor Babeş”, Timişoara, coordonat de prof. dr. Carmen Panaitescu.

Al doilea articol din acest număr este o lucrare originală care prezintă eficienţa şi siguranţa terapiei alergen-specifice în rinita alergică. Studiul realizat de domnul doctor Răzvan Popa şi colaboratorii de la colectivele de Farmacologie şi Alergologie şi Imunologie de la UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj‑Napoca, sub coordonarea conf. dr. Corina Bocşan, cuprinde rezultatele obţinute pe un lot de 101 pacienţi diagnosticaţi cu rinită alergică la care s-a administrat imunoterapie alergen-specifică (AIT) şi compară cele două modalităţi de administrare, forma sublinguală şi cea subcutanată, din punctul de vedere al eficienţei şi al siguranţei. Rezultatele relevă beneficiile AIT de ameliorare a simptomelor de rinită alergică şi astm, atât în administrarea subcutanată, cât şi în administrare sublinguală, fără diferenţe de eficacitate între cele două forme de administrare sau între preparatele alergenice utilizate.

Urmează o actualizare a cunoştinţelor în ceea ce priveşte managementul alergiei la veninul de himenoptere, în care dr. Monica Daniela Popa şi colaboratorii de la colectivele de Alergologie şi Imunologie, Farmacologie şi Medicină internă de la UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, descriu metodele de diagnostic şi tratament utilizate în practica clinică. Lucrarea evidenţiază experienţa colectivului de cercetare şi aduce argumente cu privire la riscul asociat cu alergia la veninul de himenoptere.

„Rubrica specialistului” se încheie cu un articol al dr. Laura Voicu şi colaboratorii de la colectivele de Alergologie şi Imunologie Clinică de la UMF „Carol Davila”, Bucureşti, şi de la UMF „Victor Babeş”, Timişoara, sub coordonarea conf. dr. Camelia Berghea. Lucrarea abordează rinita alergică locală în populaţia pediatrică, trecând în revistă mecanismul fiziopatologic, diagnosticul, comorbidităţile, prognosticul şi abordările terapeutice ale acestei afecţiuni.

Încheiem acest număr cu rezumatele lucrărilor acceptate la Conferinţa Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, care se va desfăşura în perioada 2-4 iunie 2022. Aceste rezumate abordează atât aspecte clinice, cât şi de cercetare alergologică, dovedind varietatea şi interdisciplinaritatea subiectelor care vor fi abordate în această conferinţă.

Anul acesta, conferinţa naţională aduce în prim-plan o temă extrem de interesantă: „Alergiile într-o lume în schimbare”. Lucrările ştiinţifice se vor desfăşura pe parcursul celor trei zile într-o formulă hibridă, fizic, în Bucureşti, la Hotel Crowne Plaza, dar şi online, pe platforma https://sraic.eu. Prin prisma temelor şi cercetărilor ştiinţifice prezentate, acest eveniment va promova cele mai recente studii şi practici în managementul afecţiunilor alergice, cu scopul de a dezvolta metode eficiente de prevenţie şi tratament. De asemenea, prezenţa unor medici şi tineri cercetători, atât alergologi, cât şi din specialităţi conexe, ajută la construirea şi consolidarea unor relaţii interdisciplinare ce au ca obiectiv final sănătatea pacientului cu afecţiuni alergice.

Le mulţumim tuturor cititorilor şi colaboratorilor noştri pentru încrederea şi sprijinul acordate!

Vă dorim lectură plăcută şi vă încurajăm încă o dată să ne fiţi alături şi să colaborăm în toate acţiunile întreprinse în specialitatea noastră.