Dacă plecăm de la definiţia cuvântului frică, găsim menţionate în dicţionar elemente ca: nelinişte, tulburare provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoşare care au la bază un mecanism de supravieţuire. Despre anxietate auzim des în jurul nostru şi vedem în timp real manifestările ei, în cele mai variate forme. Frica de nou şi teama de schimbare se înscriu pe lista factorilor generatori de anxietate şi am văzut consecinţele lor.

Unul dintre subiectele ardente ale momentului este dezvoltarea programelor de inteligenţă artificială, conştienţi fiind că toate domeniile economice şi sociale pot beneficia de rezultatele utilizării acesteia. Ajutorul este enorm, mai ales prin posibilitatea coroborării rezultatelor ei cu mediul cloud pentru managementul datelor. Acest lucru permite ca date care ocupă un volum enorm de memorie să fie disponibile în timp real pentru analize ulterioare, în care avem şi posibilitatea de a utiliza capacitatea unei maşini care imită o parte din funcţiile umane (raţionamentul, învăţarea, planificarea şi creativitatea). Ce poate fi mai interesant?

Pe măsură ce capacităţile inteligenţei artificiale cresc, devine evident că există o multitudine de beneficii. Ca întotdeauna, este o situaţie care prezintă ambele faţete, Yin şi Yang, cu dileme ale căror răspunsuri le vom putea primi în timp. Nu ne trebuie decât puţin echilibru, pentru a ne bucura de o creaţie de nesperat a minţii umane.