Dacă suntem interesaţi de subiectul alegerilor, nu doar prin prisma vieţii personale, în care rezultatul votului individual este semnificativ dacă se suprapune cu cel majoritar exprimat, dar şi dacă acest lucru nu se întâmplă, putem avea schimbări bune ale felului nostru de a gândi, de a ne raporta la el.

Suntem în perioadă electorală, iar pentru farmaciştii din toată ţara este în egală măsură un prilej de reflecţie asupra lucrurilor făcute în ultimii patru ani, de a analiza ce ne-am propus să realizăm şi ce s-a putut face. Indiferent dacă raportarea noastră la colegii care îşi exprimă dorinţa de a fi reprezentanţi ai profesiei şi ai profesioniştilor este pro, contra sau indiferentă, trebuie să rămână constant manifestate respectul, echidistanţa şi obiectivitatea, pentru ca după ce trec valurile pasiunii elective să ne putem vedea, vorbi şi ajuta în a face lucruri de construcţie solidă pentru domeniul farmaceutic, acolo unde ne desfăşurăm activităţile de zi cu zi.

Am citit la un moment dat că, în România, primul act electoral a generat apariţia statului român. Un alt vot la fel de semnificativ pentru România şi români este greu de imaginat. Cu siguranţă, fiecare perioadă electorală aduce transformări, indiferent de rezultatele votului, iar lucrul constant bun al acestor perioade este faptul că ne prilejuieşte cunoaşterea de sine şi a celor din jurul nostru.