Anul acesta sărbătorim Centenarul!

Este vorba de 100 de ani de învăţământ superior autonom, deci 100 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie la Bucureşti. Nu a fost un drum simplu sau scurt. Nu este rezultatul ideilor şi al muncii unui singur om.

Farmacii au existat în ţările româneşti şi înainte de 1800, cunoscute sub numele de „spiţerii”, denumire care derivă de la termenul italian speziario, provenind, la rândul său, de la spezie/species – care erau reprezentate de mirodenii şi de condimente. Spiţerul era „cel care vindea speciile şi compunea medicamentele ordonate de medic”.

Momentul determinant pentru evoluţia învăţământului farmaceutic a fost Legea sanitară din 1874 „asupra exerciţiului farmaciei” în care apărea scris că „titlul academic de farmacist şi gradul de asistent în farmacie se conferă de facultatea de medicină (şcoala de farmacie) cu aprobarea ministrului cultelor…” Vedem deci că pentru a se înfiinţa o facultate de farmacie s-a mai muncit şi dezbătut aproape 50 de ani.

Pentru noi, cei de astăzi, farmacişti licenţiaţi ai facultăţilor din România, este un prilej de a recunoaşte încă o dată că perseverenţa în urmărirea unei idei corecte, precum şi spiritul de echipă sunt elemente esenţiale pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Avem la nivel naţional un număr mare de farmacişti şi putem atinge dezideratele profesiei noastre lucrând împreună!