Tema aleasă pentru ultimul număr al revistei pe anul 2018 vine să ne reîmprospăteze cunoştinţele cu privire la urgenţele obstetricale – în particular, hipertensiunea indusă de sarcină şi diversele complicaţii ale aparatului respirator survenite în sarcină.

Un prim studiu bazat pe o atentă analiză a articolelor ştiinţifice internaţionale de dată recentă subliniază necesitatea efectuării unui screening al preeclampsiei, între 11 şi 13,6 săptămâni de sarcină, realizat prin coroborarea istoricului matern medical şi obstetrical cu măsurarea indicelui de pulsatilitate pe artera uterină, măsurarea presiunii medii arteriale materne şi calcularea unor markeri biochimici precum proteina A plasmatică asociată sarcinii şi factorul de creştere placentar. În acelaşi review de literatură se evidenţiază importanţa tratamentului cu acid acetilsalicilic la pacientele cu risc crescut de a dezvolta preeclampsie, terapia putând duce la o scădere de până la 60% a naşterilor premature.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” ne oferă, printr-un studiu retrospectiv, comparativ, o analiză a diferenţelor de incidenţă, la distanţă de 10 ani, a hipertensiunii induse de sarcină (HTAIS) şi a principalelor complicaţii ale acesteia. Concluziile susţin că aparenta creştere a numărului de cazuri de HTAIS este în principal bazată pe screeningul oferit pacientelor, cu o mai rapidă descoperire a acestora. Acest lucru se dovedeşte şi prin stagnarea sau chiar scăderea incidenţei complicaţiilor cu rate mari de morbidi­ta­te şi mortalitate – preeclampsie, eclampsie sau sindrom HELLP.

O altă problemă de actualitate este trecută în revistă printr-un amplu review de literatură axat pe principalele afecţiuni acute ale aparatului respirator în sarcină: pneumonia, sindromul de detresă res­piratorie, embolia pulmonară, embolia amniotică şi insuficienţa acută respiratorie în sarcină. Concluziile studiului ne reamintesc tuturor de importanţa colaborării interdisciplinare, aceasta fiind în majoritatea cazurilor cheia spre un bun şi rapid management al urgenţelor.

Începând cu acest număr, revista noastră se bucură de tot sprijinul So­cie­tă­ţii de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR). Vă invităm să vă abonaţi la Ginecologia.ro şi pe site-ul SRUOG (www.sruog.ro), devenind în acelaşi timp membri ai SOGR pe anul 2019.

Un alt aspect important de amintit este acela că, tot începând cu acest număr, articolele din cadrul revistei vor fi pu­bli­cate integral în limba engleză.

În încheiere, vă dorim ca sfânta sărbă­toa­re a Crăciunului să vă găsească cu toa­te dorinţele de pe acest an împli­ni­te şi pregătiţi de un An Nou şi mai îm­bel­şu­gat. Întregul colectiv redacţional urează ci­ti­to­rilor şi colaboratorilor revistei un sin­cer LA MULŢI ANI, 2019!