La finalul lunii septembrie, în cadrul proiectului european ASSET (Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total Pandemics) a avut loc pentru prima dată în țara noastră o consfătuire cetățenească dedicată pregătirii în cazul apariției unor epidemii sau pandemii. Proiectul în integralitatea sa se adresează problemelor care ar putea să apară înainte, în timpul sau după epidemii și pandemii. În acest scop, specialiști din mai multe domenii (sănătate publică, etică, epidemiologie, comunicare științifică și media și altele) s-au reunit pentru a dezvolta și propune autorităților de profil strategii pentru situații de criză.
Evenimentul a avut loc în data de 24 septembrie, concomitent în 8 țări din Europa (Bulgaria, Danemarca, Elveția, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia și România), respectând același protocol. 
În România, participanții au fost 51 de cetățeni selectați din toate regiunile de dezvoltare ale țării. Partenerul român, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, a organizat consfătuirea la Facultatea de Medicină din București.  
La Festivitatea de deschidere a participat conducerea universității și facultății împreună cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, ANCSI și INC „Cantacuzino“. Discursurile s-au completat reciproc, evocând evenimente epidemiologice istorice, modul în care cetățenii ar putea reacționa și influența răspândirea agenților microbieni, dorința de implicare și colaborare pentru un scop comun.
Consfătuirile au avut loc în grupuri de 6-8 cetățeni împreună cu un moderator, voluntar ASSET, în baza unor prezentări urmate de dezbateri. În patru din cele cinci sesiuni au fost proiectate mici filme, reprezentative pentru domeniul de studiu (traduse în limba română, accesibile pentru văzători și nevăzători). Cetățenii au răspuns la o serie de întrebări, iar opiniile lor au fost introduse într-o bază de date centralizată „în timp real“, imediat după încheierea sesiunii precedente. Experții ASSET analizează rezultatele și investighează astfel o remarcabilă resursă de informații la nivel european (opiniile a 425 de cetățeni din 8 țări diferite).
Raportul final va fi pus la dispoziția autorităților naționale, dar va fi dezbătut în primăvara anului 2017 și în Parlamentul European. Proiectul nu poate fi considerat unul de cercetare pură, ci de cercetare operațională, cu aplicații practice și implicații la nivel internațional.
Dintre temele luate în discuție, comunicarea între cetățeni și autoritățile de sănătate publică a fost una importantă. Cu privire la modul în care informațiile cu privire la cea mai recentă și de impact epidemie (Zika) au fost transmise către cetățeni, nemulțumirea a fost exprimată de peste 50% dintre cetățenii danezi, peste 65% dintre cetățenii elvețieni și de peste 75% dintre cetățenii români și bulgari (media în toate cele 8 țări fiind de peste 70%). Acesta este un mesaj serios care trebuie neapărat luat în considerare de către autorități. Importanța implicării cetățenești în situații de criză este un fapt recunoscut; lipsa pregătirii acestora poate crea probleme grave.
Interviurile realizate cu o parte dintre cetățenii participanți au demonstrat că evenimentul a fost considerat util sau foarte util de către toți respondenții, una dintre opiniile exprimate fiind de fapt o solicitare, de a organiza evenimente similare și în județele din care dânșii au venit. Este o recomandare pe care partenerul român ASSET o va prezenta autorităților naționale.
Evenimentul, o prioritate atât la nivel național, cât și european, a fost o reușită. Acesta deschide un drum nou în privința pregătirii (în perioadele de liniște, în perioadele fără evenimente epidemiologice deosebite) cetățenilor în calitate de parteneri pentru prevenirea sau diminuarea efectelor severe ale unor epidemii sau pandemii. 

Prof. dr. Mircea Ioan Popa
Redactor-șef