În acest număr al revistei, abordăm subiecte care au impact direct asupra activităţii noastre zilnice şi asupra sănătăţii pacientelor noastre. 

Articolul colectivului de la Iaşi analizează repercusiunile obezităţii materne asupra sarcinii în diferitele etape ale acesteia, asupra fătului şi asupra nou-născutului. Mecanismele implicate în fiziopatologia acestor complicaţii sunt în principal legate de reacţia inflamatorie metabolică, ce se exercită atât ca factor epigenetic în dezvoltarea intrauterină fetală, cât şi ca factor favorizant şi agravant al patologiei obstetricale. Acest impact transgeneraţional al obezităţii trebuie abordat printr-o conduită activă, preconcepţională şi în sarcină, de ameliorare a statusului nutriţional şi metabolic al pacientelor. 

Progresele care apar în cercetarea fundamentală au impact asupra conduitei terapeutice, permiţând o abordare individualizată a fiecărui caz şi un tratament personalizat. Analiza caracteristicilor moleculare ale cancerului de endometru a stat la baza unei noi clasificări moleculare a cancerului de endometru, apărută în anul 2013. Colectivul clinicii „Prof. Dr. Panait Sîrbu” a efectuat o analiză extensivă a literaturii de specialitate, arătând cum clasificarea moleculară introdusă în algoritmi permite încadrarea tumorilor de endometru în grupe de risc, conducând la schimbări substanţiale în ceea ce priveşte tratamentul anumitor tipuri de cancer de endometru şi la personalizarea tratamentului adjuvant.

Fibromul uterin asociat sarcinii constituie o pato­logie ginecologică tot mai frecventă în practica clinică. În timpul sarcinii, conduita este de obicei conservatoare, dar în anumite situaţii, determinate de creşterea rapidă a fibromului sau de apariţia unor complicaţii  acute, poate deveni necesară intervenţia chirurgicală, de tipul miomectomiei unice sau multiple. 

Uroginecologia constituie un domeniu foarte dinamic, în care conceptele şi tehnicile evoluează permanent, încercând să obţină rezultate funcţionale şi anatomice cât mai bune, cu o rată a recidivelor cât mai redusă. Al 19-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Uroginecologie, desfăşurat între 9 şi 12 noiembrie la Atena, sub preşedinţia dnei profesor Elvira Brătilă, a constituit o oportunitate în care specialişti de renume din ţară şi din Europa şi-au prezentat realizările şi experienţa. 

Colectivul dlui profesor Dominic-Gabriel Iliescu publică un articol original în care analizează impactul reproductiv al diagnosticului şi al tratamentului histeroscopic al polipilor endometriali. Efectuat la un lot semnificativ de paciente, studiul a constatat o performanţă diagnostică bună a ecografiei transvaginale 3D şi a histerosonografiei, care însă necesită confirmare histeroscopică, aceasta constituind azi standardul de aur. De asemenea, rezecţia histeroscopică a polipilor conduce la o îmbunătăţire semnificativă a rezultatelor reproductive.

O preocupare constantă a Colegiului Medicilor din Romania, împreună cu SOGR şi Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii, o constituie optimizarea cadrului legislativ în care medicii îşi desfăşoară activitatea şi a acoperirii reale a poliţei de malpraxis. Pentru realizarea acestor deziderate, care să permită creşterea calităţii şi siguranţei actului medical pentru pacienţi şi medici, vă invităm să vă exprimaţi opiniile pe site-ul SOGR şi ca răspuns la e-mailurile primite de la Colegiile Medicilor din fiecare judeţ.