RINOLOGIE

Particularităţile sindromului de apnee în somn la copil

 Particularities of the Sleep apnea syndrome in children

First published: 15 noiembrie 2015

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

Abstract

The obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) represents a major health problem at children, because the lack of efficient diagnosis and therapy can lead to severe growth and neurocognitive development disorders. This work presents a study made on 178 children with ages from 0-18 years old. Diagnosis, etiopathogeny and treatment assessments are performed, identifying the features which cause reevaluations for each case on its own. The importance of polisomnography is emphasized in setting a precise diagnosis. It is concluded that amigdalectomy is an important therapy which may lead to the patient’s recovery and the improvement of quality of life, taking into consideration the fact that there can also exist other factors which may sustain the obstruction. 

Keywords
sleep apnea, polisomnography, adenoamigdalectomy

Rezumat

Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv (SASO) reprezintă o problemă majoră de sănătate la copii, deoarece lipsa diagnosticului şi a unei terapii eficiente duce la grave tulburări de creştere şi de dezvoltare neurocognitivă. Lucrarea de faţă prezintă un studiu efectuat pe 178 de copii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani. Se efectuează aprecieri de diagnostic, etiopatogenie şi tratament, identificându-se particularităţile ce determină reevaluări pentru fiecare caz în parte. Se accentuează importanţa polisomnografiei în stabilirea cu precizie a diagnosticului. Se concluzionează că amigdalectomia este o terapie importantă care poate determina vindecarea pacientului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, precizând că în acelaşi timp pot exista şi alţi factori care să întreţină obstrucţia.

Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv (SASO) apare la copii în proporţii cuprinse între 1% şi 4%. Atunci când există întreruperi recurente ale respiraţiei în somn, putem vorbi de SASO. Aceste întreruperi ale respiraţiei pot determina probleme, începând de la hipooxigenare până la moartea subită în somn, de aceea SASO este o problemă foarte importantă de sănătate. În acelaşi timp, copiii afectaţi de SASO şi netrataţi dezvoltă tulburări neurocognitive grave.

SASO a fost descris pentru prima dată în 1976 de Guilleminault, dar studii ample s-au efectuat abia în ultima vreme. Trebuie efectuată diferenţierea dintre sforăit şi apneea obstructivă în somn. Astfel, sforăitul înseamnă respiraţie zgomotoasă provocată de fluxul de aer turbulent de la nivelul căilor respiratorii superioare (CRS), fără sechelele apneei obstructive, treziri frecvente sau tulburări ale schimburilor gazoase. Există şi în sforăit o relaxare a musculaturii velare, dar aceasta este în afara contextului obstructiv şi de presiune negativă. În apneea obstructivă în somn, însă, respiraţia este alterată prin obstrucţia parţială prelungită a CRS sau prin obstrucţia completă intermitentă. În SASO există frecvent o obstrucţie anatomică la nivelul faringelui, asociată cu scăderea tonusului muscular faringian. La rezistenţa opusă de CRS, diafragmul generează concomitent o presiune negativă în faringe.

Putem clasifica copiii care dezvoltă SASO în:

1. Copiii fără diagnostice medicale subiacente sunt copiii cu hipertrofia vegetaţiilor adenoide, hipertrofia amigdalelor palatine şi rinită hipertrofică. Vârful de incidenţă al SASO la aceştia este la categoria de vârstă 3-6 ani. Explicaţia fiziopatologică la aceştia este mai complexă decât simpla obstrucţie, deoarece nu toţi copiii cu proliferare limfoidă dezvoltă SASO.

2. Copiii cu anomalii congenitale sunt copiii cu sindrom Down, boala neuromusculară acondroplazică, mucopolizaharidoză, sindrom Prater-Willi. La această categorie, căile aeriene faringiene (CRF) sunt înguste şi tonusul muscular este scăzut. Prezentăm în cele ce urmează o listă cu cele mai frecvente entităţi morbide posibil asociate cu SASO (efectuat de Sterni - modificat, 2003):

 • acondroplazia

 • sindromul Apert

 • sindromul Beckwith-Wiedermann

 • paraliziile cerebrale

 • stenoza choanală

 • pacienţii cu „cleft palate” („gură de lup”) după „reparare” chirurgicală

 • sindromul Crouzon

 • higroma chistrică

 • sindromul Down

 • sindromul Hallerman-Streiff

 • hipotiroidismul

 • sindromul Klippel-Feil

 • mucopolizaharidozele

 • obezitatea

 • osteopetroza

 • papilomatoza (orofaringeală)
 • sindromul Pierre-Robin

 • sindromul Pfeiffer

 • sechela chirurgicală pe faringe

 • sindromul Prater-Willi

 • sicklemia (drepanocitoză)

 • sindromul Treacher-Collins

3. Copii cu diferite grade de obezitate - la aceştia, patogeneza SASO este multifactorială. S-au identificat depuneri adipoase faringiene, insuficienţă cardiacă funcţională prin mecanisme fizico-metabolice şi mecanismul de piston al diafragmului.

Simptomatologia în SASO diferă: nocturn, pacientul prezintă respiraţie sforăitoare şi somn neliniştit, aceste simptome fiind întrerupte de episoade obiective de apnee. Totodată, pacienţii au o poziţie specifică cu capul în extensie şi, adesea, acuză enurezis şi transpiraţii profunde. Ziua predomină simptomele neurocomportamentale. Pacienţii prezintă iritabilitate crescută şi agitaţie psihomotorie, asociate cu scăderea puterii de concentrare şi tulburări de atenţie.

Deşi simptomele sunt destul de evidente, totuşi acestea au o valoare predictivă pozitivă mică în SASO.

Investigaţiile pentru diagnosticul pozitiv trebuie efectuate în serviciul ORL, dar şi în medicina primară şi în serviciul de pediatrie. Astfel, în medicina primară, investigaţiile cuprind: măsurarea fluxului aeric nazal, evaluarea cavităţii bucale şi faringiene şi examenul cavităţii nazale, iar în serviciul pediatrie se identifică copiii cu diagnostice subiacente şi cu obezitate. În serviciul ORL se verifică existenţa hipertrofiei adenoamigdaliene în corelaţie cu simptomatologia de sforăit persistent, asociat cu trăsăturile diurne sau nocturne ale SASO.
 

Figura1. Copiii cu SASO prezintă respiraţie orală atât în timpul zilei, cât şi în somn
Figura1. Copiii cu SASO prezintă respiraţie orală atât în timpul zilei, cât şi în somn

Planul de investigaţie la copilul cu SASO în studiul nostru a cuprins:

1. În serviciul ORL: anamneza, respectiv anamneza somnului, examenul clinic complet, examenul bucofaringian, rinoscopia anterioară şi rinoscopia posterioară, examen auditiv cu atenţie deosebită la diagnosticul hipoacuziilor.

2. Monitorizarea oximetrică noctură (pulsoximetria) - determină saturaţia sanguină cu oxigen (episoadele de apnee corespund cu perioadele în care scade saturaţia oxigenului). Concomitent cu scăderea saturaţiei cu oxigen s-a observat şi creşterea frecvenţei cardiace.

3. Polisomnografia - este cea mai bună metodă de investigaţie. Prin aceasta se surprind perioadele de apnee şi hipopnee. Concomitent se efectuează indicele apnee-hipopnee (numărul total de episoade de apnee şi hipopnee într-o oră de somn).

Adiţional, se efectuează măsurători ale: electroencefalogramei (EEG), electrooculogramei (EOG), electromiogramei (EMG).

Studiul de faţă s-a efectuat pe statistica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi în perioada ianuarie 2010 - decembrie 2014, dar şi prin colaborări cu laboratorul de polisomnografie. Intervalul de vârstă studiat a fost 0-18 ani. S-a studiat un număr de 178 de copii cu afecţiuni obstructive orofaringiene şi cu suspiciunea de SASO. Grupa de vârstă identificată mai frecvent a fost cea de 3-6 ani (figura 2), predominând copiii de sex feminin (figura 3).
 

Figura 2. Distribuţia pe grupe de vârstă
Figura 2. Distribuţia pe grupe de vârstă


 

Figura 3. Distribuţia pe sexe
Figura 3. Distribuţia pe sexe

Din totalul de 178 de copii, 57 au fost identificaţi cu diagnostice subiacente şi 121 fără diagnostice subiacente. Pacienţii obezi cu suspiciune de SASO au fost în număr de 48, dar dintre aceştia, în final, s-a constatat că doar 20 aveau SASO cu diagnostic cert (confirmat polisomnografic şi oximetric), ceilalţi 28 fiind cu sforăit primar. Alţi 2 pacienţi diagnosticaţi cu SASO au prezentat comorbidităţi importante, iar alţi 7 pacienţi au rămas reziduali cu SASO după amigdalectomie (figura 4).
 

Figura 4. Comorbidităţi asociate SASO
Figura 4. Comorbidităţi asociate SASO

Diagnosticul SASO, în studiul nostru, s-a efectuat conform algoritmului prezentat mai sus (examen ORL, polisomnografie, pulsoximetrie).

Studiile polisomnografice au fost destul de dificil de obţinut şi, în acelaşi timp, scumpe şi incomode. De aceea, observaţia directă a jucat un rol primordial, urmărindu-se respiraţia în timpul somnului, tirajul şi episoadele de apnee. În acest sens, foarte importante au fost relatările părinţilor, care au fost rugaţi să supravegheze la domiciliu pacienţii şi să noteze simptomele, atât diurn, cât mai ales nocturn.

Diagnosticul de obstrucţie nu este determinant, ci în special orientativ pentru selectarea pacienţilor pentru polisomnografie. Uneori, înregistrările video şi pulsoximetria pot fi negative pentru SASO, dar acest lucru nu infirmă diagnosticul de SASO. Concomitent, în funcţie de diagnosticele subiacente, au fost necesare investigaţii suplimentare. În acest sens s-au efectuat: radiografii toracice, electrocardiograme, electroencefalograme, CT sau/şi RMN.

Diagnosticul de SASO atent efectuat permite o terapie eficientă la momentul potrivit, evitându-se tratamentul chirurgical la pacienţii cu sforăit primar.

Tratamentul pacienţilor din studiul nostru a fost în primul rând chirurgical (amigdalectomie - figura 5), dar şi prin corticoterapie intranazală şi tratamentul comorbidităţilor. Din cei 178 de pacienţi s-au efectuat amigdalectomii la 143 de pacienţi. Dintre acestea, la 140 de pacienţi nu s-au semnalat complicaţii postoperatorii. Doi pacienţi au prezentat hemoragii postoperatorii, care au necesitat sutura pilierilor, şi un pacient a prezentat desaturaţie postoperatorie.
 

Figura 5. Amigdalectomie. Imagine pre- şi postoperatorie
Figura 5. Amigdalectomie. Imagine pre- şi postoperatorie

Pacienţii cu SASO care aveau diagnostice subiacente severe au beneficiat de terapii complementare. Astfel, la 24 dintre aceştia s-a efectuat reducţie cu radiofrecvenţă (RF). Pacienţilor cu obstrucţie şi congestie nazală li s-a efectuat corticoterapie topică, care a dus la ameliorarea simptomatologiei.

În literatură sunt citate cazuri care au necesitat traheotomie. Nu a fost cazul în lotul de pacienţi studiat de noi.

Discuţii

În studiul nostru s-a confirmat faptul că obstrucţia determinată de hipertrofia amigdaliană este un factor important al SASO. Deşi nu există o corelaţie absolută între gradul hipertrofiei adenoamigdaliene şi diagnosticul de SASO, obstrucţia este factorul principal, aceasta putând fi determinată pentru fiecare caz în parte şi de alte elemente (relaxarea musculară, CRS înguste congenital, anomalii de tonus neuromotor al CRS, controlul nervos al CRS în anumite afecţiuni pediatrice, depuneri adipoase faringiene, mecanismul de piston al diafragmului, insuficienţă cardiacă funcţională etc.).

De aceea, fiecare caz trebuie studiat separat, luându-se în discuţie particulărităţile acestuia. Trebuie urmărite, de asemenea, afecţiunile subiacente conform clasificării Sterni 2003.

Diagnosticul cât mai precoce şi tratamentul adecvat sunt obiective importante, ţinând cont de faptul că SASO netratat, la copil, determină tulburări comportamentale şi scăderi cognitive cu întârzieri de dezvoltare psihomotorie.

În studiul nostru, după amigdalectomie, s-a constatat reducerea indicelui apnee-hipopnee (calculat pe baza datelor de polisomnografie) şi îmbunătăţirea comportamentului neurocognitiv (apreciat prin prisma părerii părinţilor). Foarte importantă este, de asemenea, şi terapia obezităţii, cu sfaturi nutriţionale stricte urmărite agresiv (follow-up).

Concluzii

Diagnosticul SASO la copii este un diagnostic subtil şi trebuie efectuat cât mai precoce, deoarece neidentificarea acestuia la timp atrage consecinţe negative la nivel neurocomportamental şi compromite calitatea vieţii.

Polisomnografia rămâne investigaţia de bază pentru confirmarea diagnosticului de SASO.

Adenoamigdalectomia este un tratament eficient în majoritatea cazurilor, fără complicaţii.

Este necesar ca managementul cazurilor mai complexe să fie preluat de o echipă de specialişti în pediatrie şi ORL, în spitale cu dotări adecvate.

Bibliografie

 1. Aljadeff G, Gozal D, Bailey-Wahl SL et al. – Effects of overnight supplemental oxygen in obstructive sleep apnea in children. Am JRespir Crit Care Med, 1996, 153, 51-55.

 2. American Sleep Disorders Association. International classification of sleep disorders, revised: diagnostic and coding manual. Rochester (MN): American Sleep Disorders Association, 1997, p. 195-197.

 3. Anuntaseree W, Rookkapan K, Kuasirkul S et al. – Snoring and obstructive sleep apnea in Thai school-age children: prevalence and predisposing factors. Pediatr Pulmonol, 2001, 32, 222-227.

 4. Biavati MJ, Manning SC, Phillips DL – Predictive factors for respiratory complications after tonsillectomy and adenoidectomy inchildren. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1997, 123, 519-521.

 5. Bland RM, Bulgarelli S, Ventham JC et al. – Total energy expenditure in children with obstructive sleep apnea syndrome. EurRespir J, 2001, 18, 164-169.

 6. Brouillette RT, Fernbach SK, Hunt CE – Obstructive sleep apnea in infants and children. J Pediatr, 1982, 100, 31-40.

 7. Brouillette R, Hanson D, David R et al. – A diagnostic approach to suspected obstructive sleep apnea in children. J Pediatr, 1984, 105, 10-14.

 8. Brouillette RT, Manoukian JJ, Ducharme FM et al – Efficacy of fluticas one nasal spray for pediatric obstructive sleep apnea. JPediatr, 2001, 138, 838-844.

 9. Brouillette RT, Morielli A, Leimanis S et al. – Nocturnal pulse oximetry as an abbreviated testing modality for pediatric obstructive sleep apnoea. Pediatrics, 2000, 105, 405-412.

 10. Burstein FD, Cohen SR, Scott PH et al. – Surgical therapy for severe refractory sleep apnea in infants and children: application of the airway zone concept. Plast Reconstr Surg, 1995, 96, 34-41.

 11. Cinar U, Vural C, Cakir B et al. – Nocturnal enuresis and upper airway obstruction. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001, 59, 115-118.

 12. Chervin RD, Archbold KH, Dillon JE et al. – Inattention, hyperactivity, and symptoms of sleep-disordered breathing. Pediatrics, 2002, 109, 449-456.

 13. Cohen SR, Suzman K, Simms C et al. – Sleep apnea surgery versus tracheostomy in children: an exploratory study of the comparative effects on quality of life. Plast Reconstr Surg, 1998, 102,1855-1864.

 14. De Serres LM, Derkay C, Sie K et al. – Impact of adenoton sillectomy on quality of life in children with obstructive sleep disorders. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2002, 128, 489-496.

 15. Fernbach SK, Brouillette RT, Riggs TV et al. – Radiologic evaluation of adenoids and tonsils in children with obstructive sleep apnea: plain films and fluoroscopy. Pediatr Radiol, 1983, 13, 258-265.

 16. Franco Jr RA, Rosenfeld RM, Rao M – First place – resident clinical science award 1999. Quality of life for children with obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head Neck Surg, 2000, 123, 9-16.

 17. Frank Y, Kravath RE, Pollak CP et al. – Obstructive sleep apnea and its therapy: clinical and polysomnographic manifestations.Pediatrics, 1983, 71, 737-742.

 18. Gerber ME, O’Connor DM, Adler E et al. – Selected risk factors inpediatric adenotosillectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1996, 122, 811-814.

 19. Gislason T, Benediktsdottir B – Snoring, apneic episodes, and nocturnal hypoxemia among children 6 months to 6 years old. An epidemiologic study of lower limit of prevalence. Chest, 1995, 107,963-966.

 20. Goldstein NA, Fatima M, Compbell TF et al. – Child behavior and quality of life before and after tonsillectomy and adenoidectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2002, 128, 770-775.

 21. Goldstein NA, Sculerati N, Walsleben JA et al. – Clinical diagnosis of obstructive sleep apnea validated by polysomnography. Otolaryngol Head Neck Surg, 1994, 111, 611-617.

 22. Gozal D – Sleep-disordered breathing and school performance inchildren. Pediatrics, 1998, 102, 616-620.

 23. Gozal D, Pope Jr DW – Snoring during early childhood and academic performance at ages thirteen to fourteen years. Pediatrics, 2001, 107, 1394-1399.

 24. Guilleminault C, Eldridge FL, Simmons FL et al. – Sleep apnea in eight children. Pediatrics, 1976, 58, 23-30.

 25. Guilleminault C, Korobkin R, Winkle R – A review of 50 children with obstructive sleep apnea syndrome. Lung, 1981, 159, 275-287.

 26. Guilleminault C, Pelayo R, Clerk A et al. – Home nasal continuous positive airway pressure in infants with sleep-disordered breathing. J Pediatr, 1995, 127, 905-912.

 27. Guilleminault C, Pelayo R, Legger D et al. – Recognition of sleep-disordered breathing in children. Pediatrics, 1996, 98, 871-882.

 28. Guilleminault C, Stoohs R, Clerk A et al. – A cause of excessive day time sleepiness. The upper airway resistance syndrome. Chest,1993, 104, 781-787.

 29. Helfaer MA, McColley SA, Pyzik PL et al. – Polysomnography after adenotonsillectomy in mild pediatric obstructive sleep apnea. Crit Care Med, 1996, 24, 1323-1327.

 30. Kerschner JE, Lynch JB, Kleiner H et al. – Uvulopalatopharyngoplasty with tonsillectomy and adenoidectomy as a treatment for obstructive sleep apnea in neurologically impaired children. Int J Pediatr Otorhinolarygol, 2002, 62, 229-235.

 31. Lamm C, Mandeli J, Kattan M – Evaluation of homo audio tapes as an abbreviated test for obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) inchildren. Pediatr Pulmonol, 1999, 27, 267-272.

 32. Leach J, Olson J, Hermann J et al. – Polysomnographic and clinical findings in children with obstructive sleep apnea. Arch OtolaryngolHead Neck Surg, 1992, 118, 741-744.

 33. Marcus CL – Total energy expenditure in children with obstructive sleep apnea syndrome. Eur Resp J, 2002, 19, 1215-1216.

 34. Marcus CL, Carroll JL, Koerner CB et al. – Determinants of growth in children with the obstructive sleep apnea syndrome. JPediatr, 1994, 125, 556-562.

 35. MeColley SA, April MM, Carroll JL et al. – Respiratory compromise after adenotonsillectomy in children with obstructive sleep apnea. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1992, 118, 940-943.

 36. Nieminen P, Lopponen T, Tolonen U et al. – Growth and biochemical markers of growth in children with snoring and obstructive sleep apnea. Pediatrics, 2002, 109:e55, 1-6.

 37. Pena M, Choi S, Boyajian M et al. – Perioperative airway complications following pharyngeal flap palatoplasty. Ann Otol RhinolLaryngol, 2000, 109, 808-811.

 38. Potsic WP, Pasquariello PS, Baranak CC et al. – Relief of upperair way obstruction by adenotonsillectomy. Otolaryngol Head NeckSurg, 1986, 94, 476-480.

 39. Popescu V – Revista Română de Pediatrie, vol LVI, nr 4, 2007, 350-357.

 40. Seid AB, Martin PJ, Pransky SM et al. – Surgical therapy of obstructive sleep apnea in children with severe mental insuficency. Laryngoscope, 1990, 100, 507-510.

 41. Sterni LM, Tunkel DE – Obstructive sleep apnea in children. An update. Pediatr Clin N Am, 2003, 50, 427-433.

 42. Strandling JR, Thomas G, Warley AR et al. – Effect of adenotonsillectomy on nocturnal hypoxaemia, sleep disturbance, and symptoms in snoring children. Lancet, 1990, 335, 249-253.

 43. Suen JS, Arnold JE, Brooks LJ – Adenotonsillectomy for treatment of obstructive sleep apnea in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1995, 121, 525-530.

 44. Topol HI, Brooks LJ – Follow-up of primary snoring in children. J Pediatr, 2001, 138, 291-293.

 45. Wang RC, Elkins TP, Keech D et al. – Accuracy of clinical evaluation in pediatric obstructive sleep apnea. Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 1998, 118, 69-73.

 46. Weider DJ, Sateia MJ, West RP – Nocturnal enuresis in children with upper airway obstruction. Otolaryngol Head Neck Surg, 1991, 105, 427-432.

 47. Williams III EF, Woo P Miller R et al. – The effects of adenotonsillectomy on growth in young children. Otolaryngol HeadNeck Surg, 1991, 104, 509-516.

 48. Wilson K, Lakheeram I, Morielli A et al. – Can assessment for obstructive sleep apnea help predict postadenotonsilectomy respiratory complications? Anesthesiology, 2002, 96, 313-322.

Articole din ediţiile anterioare

FARINGOLOGIE | Ediţia 1 34 / 2017

Rolul polisomnografiei în managementul tulburărilor de respiraţie la copii

Sorina Dindere, Mihaela Oros, Lucica Baranga, Dan Masariu, Cristina Anghel

Afecțiune frecventă, cu o prevalență cu­prin­să între 1,2% și 5,7%, sindromul de apnee în somn de tip obstructiv (SASO) la copii este important pri...

13 martie 2017