Provocările profesionale se succed ritmic în viaţa medicului pediatru. Fiecare caz reprezintă un nou examen al ştiinţei, al puterii de concentrare şi al provocării simţurilor, pentru ca apoi satisfacţia însănătoşirii să încununeze acest ciclu al menirii de „vindecător” (gr.: iatros). 

Citoliza hepatică are multe faţete. Nespecifică iniţial, cu creşteri mai mari sau mai mici ale transaminazelor, aceasta necesită o abordare logică şi tenace pentru a se găsi veriga patogenică lipsă şi, prin urmare, abordarea terapeutică optimă. Icterul prelungit este însoţit, de asemenea, de citoliză, dar în investigarea sindromului icteric la nou-născut părerea chirurgului este esenţială. Atrezia de căi biliare ocupă un loc fruntaş între cauzele congenitale de icter prelungit, iar recunoaşterea acestei patologii trebuie făcută rapid, în vederea intervenţiei chirurgicale, care trebuie realizată contra cronometru, în speranţa unei evoluţii ulterioare favorabile.

Colaborarea între chirurgii pediatri şi celelalte specialităţi pediatrice este esenţială într-o perioadă fragilă, cum este cea de nou-născut sau sugar. Colegii chirurgi ne supun atenţiei un caz de osteomielită acută la nou-născut, tratată, dar care a lăsat sechele, cu impact asupra vieţii ulterioare a copilului.

Comele la copil reprezintă patologii de urgenţă, care necesită management rapid şi specific. Studiul prezentat în acest număr al revistei este oglinda colaborării eficiente între Unitatea de Primire Urgenţe, Compartimentul de toxicologie, şi Secţia terapie acută.

Patologii provocatoare sunt întâlnite şi la vârsta adolescenţei, cu substrat imunologic, dar care uneori încalcă tiparele tipice de boală. Sunt prezentate două cazuri – unul de artrită cu afectare cutanată, celălalt de pleurezie bilaterală nespecifică –, acestea solicitând algoritmi de diagnostic diferenţial complex.

Prin urmare, colaborarea mul­ti­dis­ci­pli­nară este esenţială pentru un act me­di­cal efi­cient, oferind copilului timp, prin de­ci­­ziile medicale corecte. 

Vă doresc gânduri cu mult bine, la început de primăvară!