Acest prim editorial l-aş dedica unui nou început atât pentru mine, în calitate de editor, dar şi pentru revista Pediatru.ro. Nu este deloc uşor să urmezi, la cârma unei re­viste, unor mari personalităţi ale pedia­tri­ei româneşti precum prof. dr. Mircea Nanulescu sau prof. dr. Evelina Moraru, care s-au implicat cu consecvenţă şi mare de­vo­tament în pregătirea multor generaţii de medici pediatri, dar şi în îngrijirea aten­tă, riguroasă şi competentă a zeci de mii de copii.

Începând cu anul 2020, Societatea Ro­mâ­nă de Pediatrie, prin membrii săi, a decis să se implice activ în activitatea pu­bli­cis­tică a revistei Pediatru.ro, precum şi a conferinţelor regionale de pediatrie aflate sub aceeaşi egidă. Dezvoltarea profesională continuă a medicilor pediatri, a medicilor de familie care îngrijesc copii, dar şi a acelora din alte spe­cia­lităţi de pediatrie, creşterea nivelului şti­in­ţi­fic al şcolii româneşti de pediatrie şi îm­bu­nă­tăţirea continuă a asistenţei medicale pediatrice reprezintă priorităţi care sunt plasate în centrul activităţii Societăţii Române de Pediatrie.

Ne dorim ca această revistă, prin temele care vor fi abordate (actualităţi în domeniul pediatriei, referate generale, ghiduri de diagnostic şi tratament, studii clinice, pre­zen­tări de cazuri etc.), să suscite interesul cât mai multor colegi. O particularitate a acestui demers va fi munca în echipă, prin constituirea unui co­lectiv de pediatri cu experienţă în domeniile subspecialităţilor pediatrice care provin din toate centrele universitare din ţară. Implicarea tinerilor pediatri este esen­ţia­lă în demersul publicistic al revistei. Avem foarte multe cadre didactice tinere şi mulţi studenţi doctoranzi în toate centrele uni­versitare din ţară care sunt angrenaţi în cercetarea ştiinţifică. Trebuie să le oferim condiţii propice pentru a finaliza lucrările de cercetare demarate şi a publica rezultatele obţinute. În acest sens, vom întreprinde toate eforturile de a creşte calitatea şi diversitatea materialelor care urmează a fi publicate, dar şi demersurile care se impun pentru a obţine o creştere a cotaţiei revistei (cotaţie ISI cu factor de impact) şi includerea acesteia în baze de date semnificative (PubMed etc.). Din intenţia de a creşte interesul cititorilor pentru revistă şi din dorinţa ca materia­lele publicate să fie uşor de parcurs, vom recurge la redactarea de articole sintetice în care să fie utilizate scheme, tabele, figuri, clasificări, algoritmi de diagnostic şi tratament. Sperăm ca materialele pe care le vom publica să suscite interes în rândul re­zi­den­ţi­lor de pediatrie, neonatologie sau medicină de familie, aflaţi în stagiile de pregătire, al me­dicilor specialişti pediatri, precum şi al me­di­cilor din diferite specialităţi care îngrijesc copii.

Dorim să te avem alături pentru ca, împreună, să avem copii sănătoşi!