Persoanele care au domiciliul legal în Sectorul 1 îşi pot efectua analize de laborator în regim gratuit şi cu tarif social la Complexul Multifuncţional Caraiman, informează reprezentanţii autorităţii locale.


Astfel, beneficiază de gratuitate persoanele aflate în una din următoarele situaţii:

  • persoane cu handicap;
  • persoane cu un venit mai mic de 1.750 lei net (o dată pe an);
  • persoane adulte şi fără adăpost la momentul preluării din stradă;
  • persoane neidentificate sau fără identitate (aflate în evidenţa serviciilor de asistenţă socială din Sectorul 1) până la momentul stabilirii identităţii şi includerii în programul naţional de asistenţă medicală primară;
  • persoane adulte şi copiii instituţionalizaţi sau aflaţi în evidenţa serviciilor sociale, pentru acele servicii medicale care nu sunt asigurate gratuit prin sistemul naţional de asigurări de sănătate (HIV, VDRL etc.);
  • alte persoane aflate în evidenţa serviciilor de asistenţă socială din Sectorul 1 (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Complexul Multifuncţional Caraiman) pe bază de referire scrisă;
  • alte persoane care nu au calitatea de asigurat, o evaluare completă a stării de sănătate, anual.

De analize de laborator cu plata 50% din costul stabilit (tarif social) beneficiază persoanele cu domiciliul legal în Sectorul 1, care au venituri cuprinse între 1.751 lei net şi 2.500 lei net, se arată într-un comunicat. 

Laboratorul de analize nu se află în contract cu C.A.S.M.B., prin urmare nu este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie sau card de sănătate CNAS.

IMPORTANT! Analizele de laborator se efectuează numai la recomandarea medicilor specialişti din cadrul Complexului Multifuncţional Caraiman (medic internist, diabetolog, urolog, cardiolog, reumatolog etc.) şi doar persoanelor care au domiciliul legal în Sectorul 1 Bucureşti. 


Alergologia