Ministerul Sănătăţii face un anunţ de recrutare şi de selecţie de personal, pentru posturile înfiinţate în afara organigramei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea Calităţii şi Performanţei Serviciilor Spitaliceşti prin Evaluarea Costurilor şi Standardizare (CaPeSSCoSt)”.


Ministerul Sănătăţii, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Îmbunătăţirea Calităţii şi Performanţei Serviciilor Spitaliceşti prin Evaluarea Costurilor şi Standardizare (CaPeSSCoSt)”, pe o perioadă de 36 de luni, conform contractului de finanţare nr. 457/20.12.2019, încheiat cu MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, se arată în anunţul Ministerului.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un set de instrumente în domeniul costurilor, al calităţii în sănătate şi a cadrului unitar de utilizare a acestora, care să sprijine procesul de elaborare şi implementare a politicilor de sănătate bazate pe dovezi, contribuind astfel la îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice centrale de a formula politici de sănătate bazate pe dovezi, se arată în anunţ.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA 724/Cod MySMIS 129170.

Tot anunţul poate fi consultat aici. Cererea de înscriere în procedura de recrutare şi selecţie a experţilor pentru angajarea pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pentru posturile înfiinţate în afara organigramei, pentru desfăşurarea de activităţi în cadrul proiectului CaPeSSCoSt, poate fi descărcată aici.

 

Pediatru