Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România şi Societăţii Naţionale de Medicină a Familie (SNMF) au avut o întâlnire cu ministrul Sănătăţii căruia i-au înaintat câteva propuneri de modificare a Contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3 indice 1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, prevăzute de către OUG 180.


Modificările solicitate de preşedintele CMR, prof. dr. Daniel Coriu, dr. Valeria Herdea, vicepreşedintele CMR Departamentul Economico – Social şi preşedintele SNMF, dr. Dina Mergeani în cadrul întâlnirii cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, sunt următoarele:

1. Introducerea sintagmei: „pentru furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, se recomandă încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale monitorizate pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3 indice 1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” şi eliminarea termenului „obligaţia de a încheia contractul de natură civilă prevăzut la alin. (2), conf Art 4 alin 3 prevăzut de către Lg 136 şi OUG 180”.

2. Eliminarea sintagmei: „diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii” şi introducerea în loc, a textului: „În cazul nerespectării, cu intenţie, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale vor diminua progresiv venitul cuvenit, potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii, astfel:

a. avertisment

b. sancţiuni de la 5% din valoarea contractului pe luna în curs, gradual până la 10 % din valoarea contractului pe luna în curs, în funcţie de gravitatea abaterii.”

3. În vederea asigurării protecţiei stării de sănătate a personalului medical de medicină de familie, se asigură PPE cu titlu gratuit pentru întreg personalul medical din asistenţa medicală primară (halate ranforsate, măşti K95, mănuşi, viziere) în conformitate cu necesarul evaluat de către furnizor. De asemenea, se asigură testarea personalului (medic+ asistent medical+ personal îngrijire) care deserveşte cabinetele de medicină de familie aflate în contract cu CASJ.

„Toate prevederile negociate cu CNAS de către reprezentanţii CMR, cu ocazia întâlnirii din data de 10.11.2020, prevăzute în minuta anexată, rămân în vigoare, cu introducerea în textul Contractului de furnizare de servicii de monitorizare a modificărilor de mai sus, agreate la nivel de MS( pct. 1 şi pct. 2 al prezentului document)”, se arată într-un comunicat de presă.