În continuarea demersurilor întreprinse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea prevederilor bugetare, în şedinţa de Guvern din data de 28 septembrie a fost aprobat Memorandumul pentru suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023.


Ca urmare a aprobării memorandumului, a fost deblocată decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, medicii specialişti şi spitale, medicamente compensate şi gratuite şi materiale sanitare, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate şi cele care fac obiectul contractelor cost-volum şi cost-volum-rezultat, cu termen de plată în luna septembrie, se arată într-un comunicat.

„Mulţumesc Ministerului de Finanţe pentru întreg suportul şi pentru demersurile făcute pentru deblocarea situaţiei. CNAS va continua dialogul cu toate instituţiile implicate în finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, i-am rugat pe colegii mei să facem toate eforturile necesare şi să lucrăm cât va fi necesar pentru a face plăţile cât mai rapid posibil”,  a declarat preşedintele CNAS, dr. Andrei Baciu.

CNAS va continua să colaboreze cu asociaţiile de pacienţi, medicii de familie, medicii specialişti şi instituţiile din domeniul sănătăţii, cu obiectivul clar de a acţiona în beneficiul pacientului, se mai subliniază.

Ginecologia (1)