Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a solicitat Ministerului Sănătăţii modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, pentru a elimina piedicile în accesul pacienţilor cu boli cronice la tratament.


„Solicităm modificarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei medicamentele de care beneficiază asiguraţii şi eliminarea steluţei (*) din dreptul medicamentelor care altfel nu pot fi prescrise de medicul de familie fără scrisoare medicală periodică de la un alt medic de orice altă specialitate din ambulatoriu sau spital”, se arată într-un comunicat al FNPMF.

„Revenim de peste 10 ani cu această solicitare, comună cu Societatea Naţională de Medicina Familiei (...) şi a Comisiei consultative de Medicina Familiei din Ministerul Sănătăţii, întrucât păstrarea steluţei în dreptul acestor medicamente înseamnă că pacienţii sunt nevoiţi să se programeze periodic la cabinetul de medicina familiei doar pentru unul sau mai multe bilete de trimitere, apoi să se programeze la cabinetele din ambulatoriul de specialitate sau la spital doar pentru obţinerea scrisorilor medicale, necesare continuării prescrierii lunare de către medicul de familie a tratamentului pentru boala cronică”, se subliniază.

Reprezentanţii FNPMF precizează că, de la începutul pandemiei, „steluţa a fost suspendată”, iniţial prin decret al preşedintelui României şi ulterior prin transpunerea prevederilor decretului în multitudinea de acte normative modificate de Ministerul Sănătăţii şi CNAS. În acest fel, medicii de familie au putut prescrie pacienţilor începând cu luna martie 2020 aproape toate medicamentele compensate sau gratuite necesare, fără a mai fi nevoie de prezentarea scrisorilor medicale emise de medicii de alte specialităţi.

„Menţionăm că modificarea solicitată este în interesul pacienţilor care suferă de boli cronice şi au o schema de tratament stabilă, care nu mai necesită modificări şi pot fi monitorizaţi la nivelul asistenţei medicale primare, care nu ar mai fi astfel puşi pe drumuri pentru scrisori medicale”.

Impactul financiar ar fi net în favoarea Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), fiindcă medicamentele în cauză sunt în general ieftine – deci nu poate fi pusă în discuţie o eventuală economie în bugetul FNUASS prin forţarea pacienţilor să îşi cumpere cu preţ integral medicamentele, dacă nu vor sau nu pot să meargă după scrisorile medicale –, iar „plimbarea pacienţilor în ambulatorii şi spitale pentru obţinerea scrisorilor medicale” se face prin consultaţii şi spitalizări de zi sau continue decontate din FNUASS, uneori şi din trei în trei luni, se mai arată în comunicat.




Medic