Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii a aprobat modalitatea de aplicare a unor măsuri de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV- 2, în conformitate cu noile prevederi legale aprobate prin Legea carantinei şi izolării.

Ordinul ministrului Sănătăţii nr 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-COV- 2 stabileşte criteriile pentru carantinarea sau izolarea  persoanelor, după caz, precum şi carantinarea localităţilor,  şi a fost publicat în cursul acestei dimineţi în Monitorul Oficial 642. Conform documentului, carantina se va impune pentru: a) persoanele care au intrat în contact direct cu  cel puţin o persoană confirrnată cu SARS- COV-2, prin testare cu metoda RT-PCR; b) persoanele care sosesc din ţări si/sau zone cu risc epidimiologic ridicat, ţări si/sau zone stabilite de catre INSP, în conditiile legii.

Carantina se va realiza, după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locaţia declarată de aceasta sau în spaţii special desemnate de către autorităţile competente. Medicul curant sau organele de control recomandă carantina. Medicul curant are obligaţia de a  informa în termen de maxim 2 ore direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucuresti, care confirmă sau infirmă, măsura carantinării persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi.

Reprezentantul direcţiei de sănătate publică (DSP) emite o decizie administrativă privind carantinarea persoanei în spatiul special desemnat de autoritati în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant.

În scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura carantinei recomandată în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauza nu poate părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi.

Condiţiile carantinării zonale

Tot actul normativ publicat astăzi stabileşte criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale. Astfel, carantinare zonală se va realiza în condiţiile:

1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;

2.rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1000 de locuitori);

3.ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunităţii faţă de focarele înregistrate în comunităţi închise (centre rezidenţiale, unităţi sanitare);

4.ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, atât în localitate, cât şi în zonele rurale ale judeţului;

5. personal insuficient pentru desfăşurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;

6.personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistenţa medicală pacienţilor suspecţi/confirmaţi cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecţie;

7. gradul de ocupare al paturilor, atât pe secţiile COVID, cât şi pe secţiile ATI >90%, cu pacienţi din zona respectivă;

8. populaţia din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

INSP evaluează analiza de situaţie locală propusă de către DSP şi, în cazul avizării favorabile, o va transmite comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă (CJSU). Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU. Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situaţiei epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP şi în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU. Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

Izolarea persoanelor

Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-COV-2, conform definiţiei de caz stabilite de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, se realizează după cum urmează :

a) în unităţile sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii care asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu COVID 19 sau în zone tampon ale altor spitale din reţeaua sanitară publică sau privată, până la cofirmarea infectării cu virusul SARS COV 2 prin test RT-PCR;

b) locaţie alternativă ataşată unei unităţii sanitare;

c) la domiciliu  sau la o locaţie declarată, pentru pacienţii asimptomatici, după evaluarea clinică şi paraclinică pentru o perioada de 14 zile de la data diagnosticului.

Izolarea se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efecuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice , până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 ore.

Cel mai târziu, la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice şi paraclinice şi dacă se menţine riscul transmiterii viusului SARS-CoV-2, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-una din locaţiile prevăzute.

În situaţia în care persoana refuză măsura izolării sau măsura prelungirii izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care, în termen de cel mult 2 ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic.

 În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi locaţia unde se află izolată fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.

Măsura izolării instituite încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.

Dacă persoana  diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SAR-CO-2,  este un minor, măsura izolării se instituie după caz, la domiciliul aparţinătorului ori la locaţia declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare.

Cine identifică persoanele care au refuzat internarea

Pentru persoanele care au fost externate sau au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, unitaţile sanitare şi serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv serviciul de ambulanţă Bucureşti şi Ilfov, sub coordonarea  DSP judeţene/ a municipiului Bucuresti  realizează, în regim de urgenţă, identificarea acestora, pe baza foilor de observatie, a fişelor de solicitare  ale ambulanţelor, buletinelor de analiza RT-PCR eliberate  de laboratoarele autorizate, precum şi oricăror alte informaţii medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS- COV - 2, precum şi   evaluarea clinică si paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspandirii în comunitate a bolii, după cum urmeaza:

a)   Pacienţii simptomatici cu test SARS- COV-2 pozitiv vor fi izolaţi. Izolarea pacienţilor se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condiţiile prevăzute la art. 8 din  Legea 136/2020.

b)  persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-COV-2 vor fi izolaţi în locaţiile prevăzute conform ordinului de ministru.

Decizile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare, reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se considera vatamate la instanta competentă în condiţiile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020.