Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au propus, iar Executivul a adoptat, pe data de 25 martie, proiectul de Hotărâre privind aprobarea programelor naţionale de sănătate.


Documentul stabileşte cadrul legislativ pentru continuarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate aflate în derulare şi dezvoltarea acestora pentru includerea unor noi beneficiari, se arată într-un comunicat. Vor fi introduse noi programe şi activităţi şi se va renunţa la altele care, în urma evaluării, nu şi-au mai dovedit eficienţa.

Conform actului normativ, Ministerul Sănătăţii va asigura coordonarea, derularea şi finanţarea din bugetul propriu a 13 programe naţionale de sănătate publică, iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va derula şi finanţa din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate 15 programe naţionale de sănătate curative.

În cadrul programelor nationale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii s-a introdus Programul naţional de screening, organizat pe baze populaţionale pentru boli cronice cu impact asupra sănătăţii publice cu:

  • Subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin;
  • Subprogramul de screening pentru cancerul de sân;
  • Subprogramul de screening pentru cancerul colorectal;
  • Subprogramul de screening pentru depistarea infecţiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D care se desfăşoară în regim pilot finanţat din fonduri externe nerambursabile.

Acest demers este motivat de asigurarea implementării obiectivelor prioritare ale Planului European, transpus în România prin Planul Naţional de combatere a Cancerului.

Programul naţional de management al registrelor naţionale a încetat, fiind înlocuit cu proiectul „Sistem Informatic pentru registrele de sănătate - RegIntermed”, finanţat din fonduri externe nerambursabile.

În cadrul programelor derulate de către CNAS s-a înfiinţat Programul naţional de PET-CT, realizându-se o extindere a accesului la această investigaţie.

Pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică în 2022, bugetul aprobat este de 5.952.000 mii de lei, iar creditele de angajament aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, sunt în valoare de 8.592.881 mii de lei.


 

Oncolog