Guvernul României a aprobat proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului-cadru de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială” aprobat prin HG nr. 153/2018.


„Prin acest act normativ, se creează cadrul legal de compensare financiară a riscurilor la care este supus personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar (...), care are în îngrijire pacienţi diagnosticaţi cu virusul SARS-CoV-2, pe perioada situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic prevăzute la art. 6 din Legea 136/2020”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii. 

Astfel, se acordă sporul pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase în procent de la 55% până la 85%, personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care este implicat direct în transportul, recoltarea probelor biologice/testarea rapidă, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID-19, pe durata situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 


Alergologia