La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HG pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.


Actualizarea listei de medicamente gratuite şi compensate reprezintă o prioritate a Ministerului Sănătăţii care a inclus în anul 2022 de două ori mai multe molecule noi decât în 2021, se arată într-un comunicat.

Actuala HG introduce alte opt molecule noi destinate pacienţilor cu boli psihice, cancer mamar, hemofilie A, dermatită atopică, spondiloartrită axială, tulburări depresive majore, pentru care au fost încheiate contracte cost–volum.

Comisiile de specialitate ale MS estimează că aproximativ 700. 000 pacienţi vor beneficia de tratament cu noile molecule.

„Medicii curanţi vor avea la dispoziţie noi medicamente care vor permite optimizarea tratamentului, în funcţie de particularităţile fiecărui pacient”, se mai arată în document.

Actualizarea listei de medicamente compensate şi gratuite va intra în vigoare de la 1 mai 2023.


 Farmacist