Referitor la informaţiile apărute în presă privind noul contract cadru elaborat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care ar viza reducerea numărului de servicii medicale decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii face câteva precizări.


Ministerul Sănătăţii rămâne consecvent, în sensul că serviciile medicale ambulatorii trebuie să rămână cât mai accesibile pacienţilor, se arată într-un comunicat.

Această poziţie a Ministerului Sănătăţii va fi susţinută ferm în discuţiile cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după publicarea pe site-ul acestei instituţii a proiectului noului contract cadru elaborat de specialiştii CNAS.

„Finanţarea cât mai bună a activităţii de medicină de familie şi a asistenţei medicale ambulatorii de specialitate trebuie să fie prioritară pentru a realiza reforma necesară sistemului de sănătate din România, inclusiv pentru a putea dezvolta programele de prevenţie şi de screening care fac parte din cadrul strategic al sistemului medical”, se subliniază în comunicat.
Farmacist