Acordul de împrumut în valoare de 25 de milioane de euro va finanţa realizarea, pe amplasamentul companiei Antibiotice Iaşi, a unei capacităţi de producţie, ambalare şi depozitare de ultimă generaţie, facilitând astfel dezvoltarea de noi linii de producţie, a digitalizării, precum şi de capacităţi de cercetare-dezvoltare.


Împrumutul BEI reprezintă un sfert din costul total al investiţiei de 95,4 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al Antibiotice S.A.

Acordul a fost posibil graţie sprijinului oferit de programul InvestEU, care îşi propune să mobilizeze peste 372 de miliarde de euro în perioada 2021-2027.

„Acest parteneriat marchează un eveniment pentru sectorul medical românesc, fiind prima operaţiune InvestEU aprobată în România, în urma deciziei Comitetului de investiţii din luna octombrie. Parteneriatul contribuie la consolidarea obiectivelor incluse în Strategia UE în domeniul farmaceutic (the EU Pharmaceutical Strategy) şi Comunicarea Comisiei pe tema rezolvării lipsei de medicamente în UE (the Commission Communication on addressing medicine shortages in the EU) care urmăresc să abordeze problema deficitului de medicamente şi să întărească securitatea sistemului de aprovizionare în cadrul UE”, se subliniază în comunicat.

Proiectul sprijină crearea unei capacităţi avansate de producţie farmaceutică într-o regiune de coeziune din România.

„Prin reducerea dependenţei de importuri şi prin promovarea accesului la serviciile de sănătate în întreaga UE, iniţiativa sporeşte competitivitatea şi rezilienţa industriei farmaceutice europene şi evidenţiază rolul esenţial al capacităţilor moderne de producţie în sprijinirea autonomiei strategice a Uniunii, în special în ceea ce priveşte domeniul sănătăţii”, se mai arată.

Sprijinirea echipei de cercetare şi dezvoltare a companiei în crearea de noi medicamente şi procese de producţie va conduce la angajarea a aproximativ 100 de persoane cu normă întreagă în cercetare şi producţie pe parcursul a patru ani. Antibiotice S.A. lucrează în strânsă colaborare cu diferite universităţi şi institute de cercetare, şi prin urmare, acest proiect va îmbogăţi piaţa muncii cu personal cu înaltă calificare.

Parteneriatul dintre BEI şi Antibiotice S.A. este un pas către construirea unei industrii farmaceutice româneşti independente şi competitive, se subliniază în comunicat.

Farmacist