Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul pentru revizuirea şi consolidarea standardelor de comercializare existente aplicabile mierii, sucurilor de fructe, gemurilor şi laptelui. Standardele de comercializare ale Uniunii Europene sunt menite să asigure menţinerea calităţii produselor la un nivel ridicat şi protecţia consumatorilor.


Aşa-numitele directive privind micul dejun stabilesc norme comune privind compoziţia, denumirile de vânzare, etichetarea şi prezentarea unor produse, pentru a asigura libera lor circulaţie în cadrul pieţei interne şi pentru a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri în cunoştinţă de cauză, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Directivele revizuite, convenite de co-legiuitori, vor introduce următoarele modificări:

  • Indicarea obligatorie pe etichetă a originii mierii

Ţările de origine ale mierii din amestecurile de miere vor trebui să figureze pe etichetă în ordine descrescătoare, în funcţie de ponderea procentuală a fiecărei origini. Statele membre vor avea flexibilitatea de a solicita procente pentru cele mai mari patru cote numai când acestea reprezintă peste 50% din amestec.

„Comisia este împuternicită de colegiuitori să introducă metode armonizate de analiză pentru a detecta falsificarea mierii cu zahăr, o metodologie uniformă de urmărire a originii mierii şi criterii pentru a se asigura că mierea nu este supraîncălzită atunci când este vândută consumatorului final. Se va înfiinţa o platformă pentru a consilia Comisia cu privire la aceste aspecte. Acest lucru va limita practicile frauduloase şi va spori transparenţa lanţului alimentar”, se arată în comunicat.

  • Inovarea şi oportunităţile de piaţă pentru sucurile de fructe, în conformitate cu noile cerinţe ale consumatorilor

Vor deveni disponibile trei noi categorii: „suc de fructe cu conţinut redus de zahăr”, „suc de fructe cu conţinut redus de zahăr obţinut din concentrat” şi „suc concentrat de fructe cu conţinut redus de zahăr”. Astfel, consumatorii pot alege un suc cu o concentraţie de zahăr mai scăzută cu cel puţin 30%. Va fi posibil ca sucurile să aibă pe etichetă menţiunea că „sucurile de fructe conţin numai zaharuri prezente în mod natural”, pentru a clarifica faptul că, spre deosebire de nectarurile de fructe, sucurile de fructe nu au voie să conţină zahăr adăugat – o caracteristică pe care majoritatea consumatorilor nu o cunosc, se mai precizează

  • Conţinut obligatoriu mai mare de fructe în gemuri

Se prevede o creştere a conţinutului minim de fructe în gemuri (de la 350 la 450 grame per kilogram) şi în gemuri concentrate (de la 450 la 500 grame per kilogram). Aceasta va îmbunătăţi calitatea şi va reduce conţinutul de zahăr al acestor produse pentru consumatorii UE. Statelor membre li se va permite să autorizeze termenul „marmeladă” ca sinonim al „gemului”, pentru a ţine seama de denumirea utilizată în mod obişnuit la nivel local pentru aceste produse. Termenul „marmeladă” a fost autorizat până în prezent numai pentru gemurile de citrice.

  • Etichetarea simplificată a laptelui

Distincţia dintre laptele „evaporat” şi laptele „condensat” va fi eliminată, în conformitate cu standardul Codex Alimentarius. Laptele deshidratat fără lactoză va fi, de asemenea, autorizat.

Colegiuitorii au acordat Comisiei şi mandatul de a evalua, în următorii trei ani, modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la originea fructelor utilizate în producţia de sucuri şi gemuri.

Acordul politic la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul şi Comisia face în prezent obiectul aprobării oficiale de către colegiuitori.

De la intrarea în vigoare, în 20 de zile de la publicarea textului final, statele membre vor avea la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile dispoziţii în legislaţia naţională şi încă 6 luni înainte ca acesta să se aplice în întreaga Uniune, se mai arată în comunicat.

„Actualizându-ne standardele şi normele de comercializare, am făcut mai mult decât să ne consolidăm regulile existente: am stimulat producţia europeană şi am sporit beneficiile pentru consumatori. Angajamentul nostru în favoarea unei etichetări mai clare privind originea, în favoarea reducerii conţinutului de zaharuri şi în favoarea creşterii conţinutului de fructe reflectă dedicarea noastră în ceea ce priveşte promovarea alegerilor în cunoştinţă de cauză. Cu ajutorul noilor reguli, putem limita practicile frauduloase şi putem avea un lanţ alimentar mai transparent, în beneficiul producătorilor europeni”, a declarat Janusz Wojciechowski, comisar pentru agricultură, citat în comunicat.

 
Psihiatru (2)