Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca a semnat Magna Charta Universitatum - MCU 2020, un angajament global de promovare şi susţinere a libertăţii academice.


Magna Charta Universitatum susţine autonomia instituţională, conexiunea dintre predare şi cercetare, reponsabilitatea socială şi valorile fundamentale ale învăţământului superior, se arată pe pagina de Facebook a universităţii clujene.

„Pe această cale, invităm instituţiile de învăţământ superior la semnarea MCU 2020, devenind astfel parte a unei comunităţi formate din peste 950 de universităţi angajate în îmbunătăţirea continuă a viitorului învăţământului superior”, se mai arată.

Magna Charta Universitatum, declaraţie şi o afirmare a principiilor fundamentale are trebuie să stea la baza misiunii universităţilor, a fost semnată pentru prima oară în 1988, cu ocazia celei de-a 900-a aniversări a Universităţii din Bologna, se arată pe site-ul magna-charta.org.

Primul principiu pe care-l afirmă este independenţa: cercetarea şi învăţământul trebuie să fie independente, din punct de vedere intelectual şi moral, de orice influenţă politică şi de orice interes economic.

Al doilea principiu stipulează că învăţământul şi cercetarea sunt inseparabile, studenţii fiind angajaţi pe calea cunoaşterii şi a unei mai bune înţelegeri a lumii.

Al treilea principiu defineşte universitatea ca fiind un loc al libertăţii în procesul de investigaţie şi dezbatere, care se caracterizează prin deschiderea la dialog şi a refuzului intoleranţei.

De la prima semnare a acestei declaraţii, lumea s-a interconectat într-un mod inimaginabil, se mai arată pe site-ul care enumeră principiile Magnei Charta. Universităţile s-au înmulţit la nivel mondial, s-au diversificat în mod spectaculos la nivelul misiunii şi domeniilor de acţiune. Numărul studenţilor care aspiră să urmeze o instituţie de învăţământ superior a crescut, la fel şi aşteptările familiei şi a societăţii. Numărul de publicaţii ştiinţifice a explodat – dar şi încrederea în lumea universitară s-a erodat, în special prin pierderea încrederii în expertiză. Sub influenţa noilor tehnologii, modurile de învăţare, de predare şi de cercetarea au evoluat rapid: universităţile sunt şi avangarda acestei evoluţii, dar se şi confruntă cu ea.

În ciuda acestor schimbări, învăţământul superior rămâne „un actor major al schimbării şi al transformării sociale”, se subliniază. Principiile enunţate în Magna Charta rămân la fel de pertinente ca în 1988 şi constituie condiţiile prealabile necesare progresului uman, prin cercetare, analiză şi acţiune luminată.

„Schimbările spectaculoase descrise mai sus cer ca lumea academică să identifice responsabilităţile şi angajamentele care, conform semnatarilor, sunt esenţiale pentru universităţile din lumea întreagă, în secolul XXI: aceasta este ambiţia prezentei declaraţii”, se subliniază.

La ora actuală, 975 de universităţi din 94 de ţări au semnat Magna Charta – fie varianta din 1988, fie cea din 2020. Din România, 19 universităţi sunt semnatare ale declaraţiei.

 

 


Medic