Titlul editorialului pe care vi-l propunem în numărul curent al revistei Farmacist.ro reprezintă tema aleasă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru a 76-a aniversare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, marcată, ca în fiecare an, pe 7 aprilie.

În prezent, dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, prevăzut în majoritatea constituţiilor naţiunilor.

Dar, după cum se menţionează în mesajul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii adresat cu ocazia acestei celebrări, lumea se confruntă în prezent cu o serie de provocări ameninţătoare la adresa vieţii şi sănătăţii umane, precum boli, dezastre, poluare, încălzire climatică, conflicte regionale, sărăcie etc.

Ca atare, tema propusă anul acesta („My health, my right”) are scopul de a susţine dreptul oamenilor de pretutindeni de a beneficia de acces la servicii de sănătate, de condiţii decente de viaţă şi de muncă, precum şi de libertatea de alegere cu privire la cunoaşterea drepturilor şi luarea deciziilor privind îngrijirea sănătăţii proprii.

Chiar dacă grija pentru sănătate a fiecăruia este una personală, responsabilitatea majoră privind îngrijirea sănătăţii populaţiei în ansamblu le revine factorilor decizionali ai statelor. Astfel, prin intermediul legislaţiei, al investiţiilor, al strategiilor elaborate şi al cunoaşterii nevoilor de îngrijire a sănătăţii, aceştia trebuie să asigure accesul tuturor la servicii de sănătate, informaţii şi educaţie de calitate.

Ca farmacişti, avem un rol bine definit în sistemul de sănătate, fiind capabili să oferim sprijinul profesional necesar oamenilor care ni se adresează pentru eliberarea medicamentelor, informare, consiliere sau oferirea de alte servicii farmaceutice ori, după caz, ca membri ai comunităţii decizionale.