ARTICOL ORIGINAL

Managementul profilaxiei în infecţia cu Streptococcus pneumoniae

 Management of prophylaxis in Streptococcus pneumoniae infection

First published: 30 septembrie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.154.4.2023.8710

Abstract

Introduction. In view of the continuing development of vaccines for various diseases, there is a need not only to keep health professionals informed, but also to understand how they perceive the risks of certain diseases for certain groups of patients. It is particularly important to identify how the perception of immunizations by both the medical profession and the direct beneficiaries, the patients, can be influenced. Materials and method. The study was based on a survey of 42 family physicians attending a symposium on the ma­nage­ment of patients with Streptococcus pneumoniae in­fec­tion. Data had been collected from participants be­fore they heard the lectures at the event. Results. The in­for­ma­tion gathered from the survey revealed that doc­tors consider it useful for the health system to support im­mu­ni­za­tion programs in order to increase immunization rates. It also revealed that the way one vaccination campaign is car­ried out can influence another, and that the doctor has a significant role in influencing the patient’s immunization. Conclusions. The success of vaccination campaigns in ensuring a good immunization rate depends on a good correlation between the involvement of the health system through the national immunization program, the health insurance system and the work of doctors who can significantly influence the patient’s decision to be vaccinated.

Keywords
immunization, pneumonia, Streptococcus pneumoni

Rezumat

Introducere. Având în vedere continua dezvoltare a vac­ci­nu­ri­lor pentru diverse patologii, sunt necesare nu doar informarea con­ti­nuă a personalului medical, ci şi înţelegerea modului în care acesta percepe riscurile pe care le implică anumite boli pen­­tru unele grupe de pacienţi. Este deosebit de importantă iden­­ti­­fi­­ca­­­rea modului prin care poate fi influenţată perceperea imu­­ni­­ză­ri­lor atât de către corpul medical, cât şi de către be­ne­fi­cia­rii di­recţi, pacienţii. Materiale şi metodă. Studiul a avut la bază un son­daj efectuat în rândul a 42 de medici de familie participanţi la un simpozion care a avut ca temă ma­nage­mentul pacienţilor în raport cu infecţia provocată de Streptococcus pneumoniae. Da­te­le au fost colectate de la participanţi înainte ca aceştia să audieze prelegerile din ca­drul evenimentului. Rezultate. In­for­ma­ţii­le culese pe ba­za son­da­ju­lui au evidenţiat faptul că me­di­cii consideră uti­lă susţinerea pro­gra­me­lor de imunizare de către sistemul sa­ni­tar, în vederea creş­te­rii ratei de imunizare. De asemenea, s-a evidenţiat faptul că modul de derulare a unei campanii de vaccinare poate avea o influenţă asupra unei alte campanii, iar medicul are o im­por­tan­ţă semnificativă în in­flu­en­ţa­rea pacientului în privinţa imu­ni­ză­rii. Concluzii. Reu­şi­ta cam­pa­nii­lor de vaccinare, prin asi­gu­ra­rea unei rate bune de imu­ni­za­re, este condiţionată de o bună co­re­la­re între implicarea sis­te­mu­lui sanitar prin programul na­ţio­nal de imunizare, sis­te­mul asigurărilor sociale de sănătate şi activitatea medicilor care pot influenţa semnificativ decizia pa­cien­tu­lui de a se vaccina.

Introducere

Streptococcus pneumoniae este un coc încapsulat, Gram-pozitiv, aranjat cel mai des în perechi. Coloniile cu tulpini încapsulate sunt de obicei mari, rotunde şi mucoide, în comparaţie cu cele neîncapsulate, care sunt mai plate şi mai mici(1). Acest germen face parte din flora endogenă la 20% din adulţi (de aceea se pot obţine rezultate fals pozitive)(2). Colonizarea are loc de regulă la vârsta de 6 luni(1). Perioada de colonizare scade direct proporţional cu vârsta pacientului şi variază între două săptămâni şi patru luni(3). Majoritatea pneumococilor colonizează nazofaringele pentru până la şase săptămâni, după care sunt eliminaţi prin sistemul mucociliar(4). Infecţia este mai comună iarna şi primăvara(8). Tulpinile virulente prezintă o capsulă polizaharidică complexă, cele neîncapsulate fiind avirulente. Polizaharidele capsulare au fost folosite drept sursă în clasificarea serologică a tulpinilor, în prezent fiind recunoscute mai mult de 90 de serotipuri.

Streptococcus pneumoniae colonizează în special orofaringele şi în situaţii specifice se poate extinde spre plămâni, sinusuri şi urechea medie. Prin intermediul vaselor de sânge, poate fi transportat până la nivel cerebral. Colonizarea iniţială se face prin legarea bacteriei de celulele epiteliale prin proteinele de adeziune de pe suprafaţa acesteia. Migrarea în tractul respirator inferior poate fi prevenită prin izolarea bacteriei în mucus şi eliminarea acesteia prin intermediul celulelor ciliate(5).

Grupurile de risc în ceea ce priveşte afecţiunile pneumococice sunt indivizii din grupuri de vârstă extreme (sub 2 ani şi peste 65 de ani), cei cu disfuncţii de organ (patologii splenice, postsplenectomie, boală renală cronică, insuficienţă cardiacă, insuficienţă pulmonară) sau indivizii imunocompromişi (deficienţă de complement, neutropenie şi afecţiuni maligne). De asemenea, nativii americani şi arborigenii australieni se numără printre grupurile cu susceptibilitate mai mare de a fi purtători. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat că mai mult de 750000 de copii sub 5 ani mor în fiecare an din cauza pneumoniei pneumococice sau a meningitei de cauză pneumococică(5).

Cazurile de pneumonie pneumococică care necesită internare au scăzut după introducerea vaccinurilor antipneumococice. Pe piaţă sunt disponibile două tipuri de vaccinuri antipneumococice, vaccinurile polizaharidice – în care răspunsul imun este independent de limfocitele T, care nu poate fi amplificat, şi vaccinurile conjugate, în care răspunsul imun este dependent de limfocitele T şi are loc activarea limfocitelor B cu memorie, cu răspuns rapel la revaccinare. Beneficiază de vaccinare toate persoanele de peste 18 ani care se află într-o categorie de risc (anterior menţionate); excepţie fac gravidele şi persoanele care în momentul vaccinării prezintă o infecţie curentă în corp, iar cu ajutorul unora dintre vaccinuri este posibilă vaccinarea şi a celor sub 18 ani(6).

Pneumonia este o infecţie a tractului respirator inferior ce implică în aceeaşi măsură atât căile respiratorii, cât şi parenchimul pulmonar. Sub umbrela de infecţie de tract respirator inferior sunt încadrate atât pneumonia, cât şi bronşita, bronşiolita sau oricare dintre combinaţiile celor trei(7). Referitor la aspectele clinice, pneumonia se poate clasifica în tipică sau atipică. Forma tipică se caracterizează printr-un debut acut conturat de febrilitate, frisoane, pleurodinie şi tuse productivă(8). Mulţi pacienţi pot manifesta şi tahicardie, respectiv tahipnee. Cazurile severe pot înregistra până şi disfuncţii multiple de organe(9). Aceste simptome apar în cazul în care sistemul imunitar al pacientului este unul competent, în caz contrar, simptomele clasice pot fi absente, cum este, de exemplu, cazul pacienţilor în vârstă. În cadrul acestui tip de pneumonie regăsim drept agenţi etiologici S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae şi Staphylococcus aureus(8). Pneumonia cu prezentare atipică se caracterizează printr-un tablou clinic de infecţie respiratorie de tract superior: febrilitate fără frisoane, tuse neproductivă, mialgii, cefalee şi, de asemenea, o uşoară leucocitoză, cel mai adesea rezultatul infecţiei cu Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae sau Legionella(8).

În cazul pneumoniei pneumococice, tusea este asociată cu o producţie de spută de culoare ruginie, acesta fiind rezultatul unui amestec de hemoglobină şi globule roşii în spută. 20% din pacienţii care necesită spitalizare din cauza acestei infecţii prezintă bacteriemie. Complicaţiile extrapulmonare ce pot altera semnificativ răspunsul la tratament sunt: meningita (obnubilarea, starea confuză, asociată cu redoarea cefei, ar trebui să ridice suspiciunea acesteia), empiemul, abcesul cerebral, endocardita sau artrita. În absenţa acestor complicaţii, se estimează că pacienţii dau semne de îmbunătăţire clincă în decurs de 24 până la 48 de ore de la implementarea tratamentului antibiotic adecvat. Diagnosticul pneumoniei pneumococice se sprijină pe mai multe investigaţii: pozitivarea hemoculturilor, detectarea antigenilor la nivel urinar, colorarea Gram a sputei(8,9).

Materiale şi metodă

Studiul a fost realizat pe baza unui chestionar distribuit cu ocazia unui simpozion organizat în data de 22.09.2023, destinat medicilor de familie de pe raza judeţului Mureş. La acest eveniment au participat 42 de medici, din care 27 îşi desfăşurau activitatea în mediul urban şi 15 în mediul rural. Chestionarele au fost completate de către participanţi înainte de prezentările susţinute de specialiştii din domeniul medical pe tema infecţiilor cu Streptococcus pneumoniae. Răspunsurile au fost centralizate în mod unitar, indiferent de mediul în care medicii îşi desfăşurau activitatea, deoarece nu au existat, în ansamblu, diferenţe statistice semnificative între cele două categorii.

Rezultate

Informaţiile obţinute pe baza chestionarelor au fost centralizate urmărindu-se gradul de identificare a populaţiei la risc în cazul infectării cu Streptococus pneumoniae, cunoaşterea tipurilor de vaccinuri disponibile, dar şi identificarea unor posibile cauze care ar putea influenţa gradul de imunizare al populaţiei.

Chiar dacă numărul medicilor care îşi desfăşurau activitatea în mediul rural a reprezentat doar o treime din numărul total al medicilor participanţi (figura 1), centralizarea răspunsurilor nu a consemnat diferenţe semnificative statistic în funcţie de mediul în care aceştia îşi desfăşurau activitatea.
 

Figura 1. Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul în care îşi desfăşoară activitatea
Figura 1. Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul în care îşi desfăşoară activitatea

Identificarea pacienţilor aparţinând grupurilor de persoane vulnerabile în cazul infectării cu Streptococcus pneumoniae a evidenţiat în primul rând persoanele din grupurile de vârstă extreme, urmate de pacienţii cu patologii cronice (figura 2).
 

Figura 2. Identificarea grupurilor de risc în ceea ce priveşte afecţiunile pneumococice
Figura 2. Identificarea grupurilor de risc în ceea ce priveşte afecţiunile pneumococice

Dintre vaccinurile disponibile pentru prevenţia infectării cu Streptococcus pneumoniae, cele mai cunoscute de către medicii de familie sunt vaccinurile conjugate. Chiar dacă medicii de familie au identificat cele două categorii de vaccinuri disponibile, 11,90% dintre medici au consemnat faptul că nu cunosc importanţa diferenţei dintre vaccinurile conjugate şi cele neconjugate (figura 3).
 

Figura 3. Identificarea tipurilor de vaccinuri şi cunoaşterea diferenţei dintre aceste categorii de vaccinuri disponibile
Figura 3. Identificarea tipurilor de vaccinuri şi cunoaşterea diferenţei dintre aceste categorii de vaccinuri disponibile

În ceea ce priveşte rata de imunizare în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae, doar unu din trei medici consideră că există o rată bună de imunizare, în timp ce aproape şase din zece medici de familie consideră că rata de imunizare este una mică. Cu toate acestea, există medici (7,14%) care nu pot exprima o opinie cu privire la rata de imunizare împotriva infecţiei cu Streptococcus pneumoniae (figura 4).
 

Figura 4. Opinia medicilor cu privire la existenţa unei rate bune de imunizare în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae
Figura 4. Opinia medicilor cu privire la existenţa unei rate bune de imunizare în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae

În scopul identificării importanţei intervenţiei sistemului de sănătate, medicii de familie au fost ches­tio­naţi cu privire la impactul pe care l-ar avea posibilitatea pacienţilor de a beneficia de sprijin prin Programul Naţional de Imunizare (PNI) sau printr-un program de sprijin prin compensarea preţului de achiziţie al unui vaccin. Niciunul din medicii participanţi la acest sondaj nu a considerat lipsită de impact intervenţia sistemului sanitar şi doar 14,28% nu şi-au putut exprima o părere referitoare la această problemă. Aproximativ patru din cinci medici de familie care au răspuns la acest chestionar au considerat că intervenţia sistemului sanitar prin includerea vaccinării împotriva infecţiei cu Streptococcus pneumoniae în cadrul Programului Naţional de Imunizare (PNI) sau compensarea preţului de achiziţie pentru persoanele la risc ar putea determina creşterea numărului persoanelor imunizate (figura 5).
 

Figura 5. Opinia medicilor privind posibila creştere a procentajului persoanelor imunizate dacă imunizarea activă în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae ar fi inclusă în PNI sau achiziţia vaccinului ar beneficia de compensare
Figura 5. Opinia medicilor privind posibila creştere a procentajului persoanelor imunizate dacă imunizarea activă în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae ar fi inclusă în PNI sau achiziţia vaccinului ar beneficia de compensare

Toţi medicii de familie care au răspuns la chestionar au fost de acord că atitudinea medicului de familie faţă de vaccinarea antipneumococică poate influenţa decizia pacienţilor de a se vaccina. Doar aproximativ unu din cinci respondenţi a considerat că influenţa medicului în decizia pacientului de a se vaccina este mică, în timp ce majoritatea respondenţilor (80,96%) au considerat că medicul poate influenţa decizia pacientului.
 

Figura 6. Opinia medicilor referitoare la faptul că ati­tu­di­nea medicului de familie faţă de vaccinarea anti­pneu­mo­co­cică poate influenţa decizia pacienţilor de a se vac­cina
Figura 6. Opinia medicilor referitoare la faptul că ati­tu­di­nea medicului de familie faţă de vaccinarea anti­pneu­mo­co­cică poate influenţa decizia pacienţilor de a se vac­cina

Pe baza răspunsurilor oferite de medicii participanţi la acest sondaj, s-a putut observa că patru din cinci medici consideră că pandemia provocată de SARS-CoV-2 a influenţat percepţia pacienţilor asupra eficienţei vaccinării, aceştia devenind mai sceptici şi reticenţi faţă de vaccinuri şi doar aproximativ unu din zece medici consideră că pacienţii ar fi dobândit o încredere mai mare în vaccinare (figura 7).
 

Figura 7. Opinia medicilor referitoare la faptul că pan­de­mia provocată de SARS-CoV-2 a influenţat percepţia pacienţilor asupra eficienţei vaccinării
Figura 7. Opinia medicilor referitoare la faptul că pan­de­mia provocată de SARS-CoV-2 a influenţat percepţia pacienţilor asupra eficienţei vaccinării

În ceea ce priveşte deschiderea medicilor pentru a se vaccina în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae, sondajul a evidenţiat faptul că majoritatea respondenţilor, aproape nouă din zece, nu doresc să se imunizeze.
 

Figura 8. Opţiunea medicilor pentru a se vaccina în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae
Figura 8. Opţiunea medicilor pentru a se vaccina în scopul prevenirii bolii invazive şi a pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae

Discuţie

Chiar dacă datele acestui sondaj sunt în conformitate cu majoritatea studiilor care au demonstrat rolul medicului în influenţarea deciziei pacienţilor de a se imuniza(10), decizia respondenţilor de a nu se imuniza împotriva infecţiei cu Streptococcus pneumoniae ar putea sugera o potenţială cauză a actualei rate de imunizare. Studiile au arătat că, şi în acele cazuri în care pacientul are o atitudine pozitivă vizavi de vaccinare, dar nu are recomandarea medicului, procentajul persoanelor vaccinate este mic, în timp ce atunci când pacientul nu are o atitudine pozitivă, dar există recomandarea medicului, procentajul persoanelor imunizate este apropiat de cel al situaţiei în care şi pacientul are o atitudine pozitivă, existând şi recomandare din partea medicului(10,11).

Concluzii

Persoanele din grupurile de vârste extreme au fost considerate cele mai vulnerabile la infecţia cu Streptococcus pneumoniae, iar rata de imunizare pentru prevenirea acestei infecţii este considerată nesatisfăcătoare de către respondenţii care au participat la acest sondaj. Îmbunătăţirea acestei rate de vaccinare s-a considerat a fi realizabilă prin sprijinul pe care l-ar putea oferi sistemul sanitar prin Programul Naţional de Imunizare sau sistemul de asigurări de sănătate. În mod unanim, respondenţii au considerat că medicul poate influenţa, de cele mai multe ori, în mod semnificativ decizia pacientului de a se vaccina.  

 

Conflict de interese: niciunul declarat.

Suport financiar: niciunul declarat.

Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.

Bibliografie

 1. Patrick M, Ken R, Michael P. Medical Microbiology (9th Edition). Elsevier Health Sciences (US); March 24, 2020.

 2. Vinay K, Abul A, Jon A. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease (10th Edition). Elsevier Health Sciences (US); June 29, 2020.

 3. Feather A, Waterhouse M, Randall D. Kumar and Clark’s Clinical Medicine (10th Edition). Elsevier Limited (UK); 2020.

 4. Loughran AJ, Orihuela CJ, Tuomanen EI. Streptococcus pneumoniae: Invasion and Inflammation. Microbiol Spectr. 2019 Mar;7(2):10.1128/microbiolspec.GPP3-0004-2018. 

 5. Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. Mandell, Douglas and Bennett’s Infectious Disease Essentials. Elsevier Limited (UK); 2016.

 6. Plotkin SA, et al. Vaccines, 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2008:17-36.

 7. Marcdante KJ, Kliegman R, Schuh AM. Nelson Essentials of Pediatrics (9th Edition). Elsevier Limited (UK); 2022.

 8. Kaminsky D. Netter Collection of Medical Illustrations: Respiratory System (2nd Edition): Elsevier Health Sciences (US); 2011.

 9. Goldman L, Cooney KA. Goldman-Cecil Medicine (27th Edition). Elsevier Limited (UK); 2023.

 10. Pollard AJ, Perrett KP, Beverley PC. Maintaining protection against invasive bacteria with protein-polysaccharide conjugate vaccines. Nat Rev Immunol. 2009;9(3):213-220.

 11. Centers for Disease Control (CDC). Adult immunization: knowledge, attitudes, and practices – DeKalb and Fulton Counties, Georgia, 1988. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1988;37(43):657-661.

Articole din ediţiile anterioare

REVIEW | Ediţia 3 147 / 2022

Aspecte ale etiologiei pneumoniei comunitare

Vasilica Ungureanu

Pneumonia comunitară (PC) este o infecţie acută a plămânilor, dobândită în comunitate, o formă de pneumonie ce apare la pa­cienţi care nu au fost s...

27 mai 2022
SUPLIMENT PEDIATRIE | Ediţia 6 / 2016

Bolile copilăriei, prevenibile prin vaccinare, și importanţa imunizării

Vasilica Ungureanu

În secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, o serie de boli infecto-contagioase, precum tusea convulsivă, rujeola, rubeola sau oreionul, omora...

08 decembrie 2016
CERCETARE ORIGINALĂ | Ediţia 5 137 / 2020

Importanţa vaccinului din perspectiva sa medico-psiho-socială

Andreea-Florina Nistor, Maria Dorina Paşca

Vaccinarea este una dintre cele mai mari vic­to­rii ale omenirii asupra bolilor, o descoperire care de-a lungul timpului a reuşit să salveze milioa...

16 octombrie 2020
TEMA EDITIEI | Ediţia 2 152 / 2023

Vaccinarea anti-HPV: actualităţi şi perspective

Cristina Barbu, Adrian Grom, Maria Lup

Virusul papilomatozei umane (HPV) este cel mai răspândit virus cu transmitere sexuală în lume. Se estimează că, pe parcursul vieţii, opt din zece p...

26 aprilie 2023