„Dacă toţi cei care predau sau scriu despre medicină şi-ar dovedi spusele cu fapte, una peste alta mai puţine lucruri false se vor spune.”
De methodo medendi, Galenus din Pergam (129-216), probabil cel mai mare clinician al Antichităţii

Modalităţile curente de tratament nu pot vindeca infecţia cu virusul hepatitic B (VHB). A existat speranţa că adăugarea unei terapii adjuvante pe lângă agenţii antivirali cu acţiune directă ar putea stimula răspunsul specific anti-VHB al celulelor T, care în final să ducă la vindecare.
Într-un studiu de fază II, finanţat de industria farmaceutică, cercetătorii au evaluat siguranţa şi eficacitatea adăugării unui vaccin terapeutic (GS-4774) derivat din culturi de drojdii, care exprimă antigeni VHB, la tenofovir disoproxil fumarat (TDF), la pacienţi netrataţi, infectaţi cu VHB. Pacienţii cu VHB ADN ≥2000 IU/ml au fost eşantionaţi în formula 1:2:2:2 pentru a primi TDF 300 mg zilnic (n=27) sau în combinaţie cu 2, 10 sau 40 de unităţi de GS-4774 subcutanat la fiecare 4 săptămâni până în săptămâna 20 (n=168). 
Ţinta primară de eficacitate, reducerea HbsAg până în săptămâna 24, nu a fost mai bună prin adăugarea GS-4774. Deşi pacienţii care au primit doza cea mai mare de GS-4774 au avut cea mai mare scădere a HbsAg, aceasta nu a fost semnificativă statistic comparativ cu grupul ce a primit doar TDF. Doar o mică proporţie din pacienţii care au primt GS-4774 au demonstrat o scădere a HbsAg ≥0,5 log 10 IU/ml. Într-un mic subgrup de pacienţi HbeAg-negativi, cei care au primit GS-4774 şi-au crescut producţia de factor de necroză tumorală, interleukină 2 şi interferon gama de către celulele T CD8+ expuse la peptidele antigenice, dar nu şi-au crescut producţia de celule T CD4+.

Galenus dice:

Deşi folosirea unui vaccin terapeutic împreună cu un antiviral cu acţiune directă a provocat un răspuns imun la pacienţii infectaţi cu VHB, el nu a redus nivelul HBsAg. Acest fapt se datorează lipsei de inducţie a celulelor T CD4+. Mă aştept ca cercetările privind vaccinurile terapeutice în tratamentul HVB să continue, deoarece ideea este promiţătoare.