Motto: „The ear is the avenue to the heart.”
Voltaire
„The handicap of deafness is not in the ear; it is in the mind.”
Marlee Matlin
Dragi colegi,
Ne reîntâlnim, ca de obicei, înaintea Sărbătorilor de iarnă și vă propunem sin­teze şi abordări clinice noi, pre­do­minant din domeniul otologiei, de această dată.
Urechea are o anatomie dificilă, as­cun­să privirii imediate, iar soluțiile te­ra­peutice ale patologiei otice trebuie să aibă întotdeauna în vedere și re­cu­perarea funcției urechii, auzul. Lipsa unui auz normal la ambele urechi afectează, indiscutabil, pentru tot­deauna, dezvoltarea copiilor, for­ma­rea personalității lor și calitatea vieții aces­tora, pentru că handicapul auditiv ajun­ge să se imprime în mintea lor și să-i marcheze negativ. Tocmai de aceea, am ales pentru acest număr al revistei ORL.ro articole care se adresează tu­tu­ror etapelor incluse în îngrijirea pa­cientului otologic - epidemiologie, diag­nostic, tra­­ta­ment, reabilitare au­di­tivă și ves­ti­bulară.
Deși mică, specialitatea ORL are plaja sa largă de afecțiuni, dar mai ales noutăți diagnostice și terapeutice care au condus spre supraspecializări.
Vă incităm astfel pentru ceea ce vom încerca să creăm în viitor și următorul pas va fi, fără îndoială, ediția aniversară a Forumului ORL.ro, la care vă invităm și vă așteptăm cu mult drag.