În data de 15 mai, am sărbătorit Ziua Naţională a Medicului Veterinar, pentru al 29-lea an consecutiv, celebrând 162 de ani de la apariţia primei Şcoli Veterinare din România (15 mai 1861) şi 152 de ani de la constituirea Societăţii de Medicină Veterinară (15 mai 1871).

În această zi ne amintim cu respect şi admiraţie de activitatea şi acţiunile înaintaşilor noştri, reprezentanţi de marcă ai medicinei veterinare româneşti, de tradiţiile frumoase ale Societăţii de Medicină Veterinară şi ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, apreciind munca, dăruirea şi meritele incontestabile ale multor generaţii şi, în egală măsură, progresul şi realizările profesiei noastre.

Medicii veterinari de astăzi, profesionişti de excepţie, care îşi desfăşoară activitatea ca funcţionari în instituţiile publice, medici veterinari de liberă practică în unităţi de asistenţă medicală, cercetători, cadre didactice în institute de cercetare şi unităţi de învăţământ din ţară şi străinătate, prin responsabilităţile şi competenţele lor profesionale, deţin un rol determinant în societatea românească, europeană şi mondială.

Medicina veterinară românească trebuie să confirme în continuare bunul renume pe care şi l-a câştigat de-a lungul anilor, privind îndeosebi buna pregătire profesională, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei sanitare veterinare, alături de dezvoltarea şi perfecţionarea practicii medicale veterinare.

În acest sens, Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România va continua să se implice activ în promovarea şi susţinerea profesiei medicale veterinare prin ridicarea nivelului ştiinţific şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, prin actualizarea şi perfecţionarea mijloacelor specifice de apărare a sănătăţii animalelor şi, implicit, a sănătăţii publice, colaborarea cu instituţiile de învăţământ, de cercetare şi cu serviciile sanitare veterinare.

Trebuie să ţinem pasul cu tot ce apare nou în medicina veterinară – care are şi va avea un rol tot mai important şi mai complex în societate, să fim uniţi şi încrezători în forţele noastre!

Se impune să ne implicăm cu perseverenţă şi determinare în promovarea şi menţinerea la loc de cinste a profesiunii de medic veterinar, pentru dobândirea şi creşterea prestigiului profesional.

Şi, nu în ultimul rând, cu prilejul sărbătorii noastre naţionale, vă invit să facem să renască spiritul de „Corp medical veterinar”, pe care să-l susţinem şi să îl consolidăm prin fapte, cu onoare şi demnitate, cu toată priceperea şi capacitatea noastră.

La mulţi ani !