Asociaţia Moaşelor Independente (AMI) solicită ministrului Sănătăţii redeschiderea programelor de educaţie şi formare în cadrul instituţiilor de învăţământ medical, altminteri existând riscul de extincţie a profesiei.


Asociaţia Moaşelor Independente solicită, într-o scrisoare deschisă transmisă ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, redeschiderea programelor de educaţie şi formare a moaşelor în cadrul instituţiilor de învăţământ medical.

În nscrisoare se arată că această specializare a fost desfiinţată din centrele universitare din ţară şi că România este singura ţară europeană în care există riscul extincţiei profesiei de moaşă, deşi ţara noastră înregistrează cele mai ridicate rate ale mortalităţii materne şi infantile din Europa.

„În prezent, există un singur program de educaţie pentru moaşe la nivel naţional, în cadrul Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi. România, deşi înregistrează cele mai înalte rate ale mortalităţii materne şi infantile din Europa, este singura ţară europeană în care există riscul extincţiei profesiei de moaşă (avem sub 500 de persoane licenţiate ca moaşă, numărul fiind în scădere)”, se arată în scrisoarea deschisă.

Sistemele de sănătate ale ţărilor nordice, spre exemplu, deţinătoarele celor mai favorabili indici de sănătate reproductivă, consideră moaşa pionul principal în acordarea serviciilor de sănătate reproductivă şi atribuie o atenţie deosebită dezvoltării acestei profesii.

„Prin urmare, considerăm că este esenţial să redeschideţi programele de educaţie şi formare a moaşelor în programele universitare, astfel încât departamentele materno-infantile să fie acoperite cu aceşti specialişti, fapt care va determina o creştere a calităţii îngrijirilor acordate în domeniul sănătăţii materno-infantile, precum şi o scădere a complicaţiilor şi a intervenţiilor inutile şi, implicit, va reduce şi costurile în sistemul de sănătate românesc”, se subliniază în scrisoare.

În document se mai arată că profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a activităţilor conform legii, în mod autonom, fără să fie condiţionate sau delegate către alt personal medical, conform transpunerii legislaţiei europene în domeniu.

 „Însă, în prezent, normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent prevăd că moaşa îşi exercită activitatea de îngrijiri medicale doar ca servicii delegate, exclusiv la prescripţia medicului sau cu condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment şi, astfel, autonomia şi independenţa activităţilor profesiei de moaşă nu mai există”, se mai arată.

AMI a transmis în iunie 2022 observaţii şi sugestii la actul normativ propus de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, depus spre consultare la Ministerul Sănătăţii, prin care recomandă modificarea şi completarea normelor metodologice, însă, până în prezent, nu a primit niciun răspuns.
Ginecologia (1)