Casa Naţională de Asigurări de Sănătate doreşte să constituie o echipa de specialişti de vârf în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.


Într-un comunicat al CNAS, se precizează că specialiştii vor fi implicaţi într-o serie de proiecte informatice de anvergură, prin care se va asigura digitalizarea completă a sistemului de asigurări sociale de sănătate: rearhitecturarea, redimensionarea şi standardizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS), digitalizarea documentelor şi încrisurilor medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (certificatele de concediu medical, biletele de trimitere, scrisorile medicale etc.), reţeta electronică europeană în România, dosarul electronic de sănătate la nivel european.

Instituţia a scos la concurs cinci posturi contractuale vacante de specialişti IT, cu un nivel de salarizare lunar echivalent cu cinci salarii medii pe economie (33.945 lei brut, adică circa 20.000 lei net), contractul de muncă având durata determinată (minimum 30 de luni).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până miercuri, 26 iulie, inclusiv. Anunţul complet al concursului, cuprinzând condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii, calendarul concursului, bibliografia şi cerinţele posturilor pot fi vizualizate pe site-ul instituţiei.

 ORL