Prin Ordinul MS nr. 63/2024, emis în cursul zilei de 23 ianuarie, la doar câteva zile de normativul iniţial, ministrul sănătăţii a instituit o nouă metodologie de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a antibioticelor şi antifungicelor de uz sistemic. Preşedintele Colegiului Farmaciştilor Bucureşti arată că Ordinul respectiv şi modificările ulterioare sporesc confuzia atât în rândul farmaciştilor, cât şi în rândul pacienţilor.


În imaginea de ansamblu, intenţia Ministerul Sănătăţii privind limitarea rezistenţei la antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene în România este cel puţin binevenită, se arată într-un comunicat semnat de prof. dr. farm. Simona Negreş, preşedintele Colegiului Farmaciştilor Bucureşti

„Totuşi, avântul Ordinului MS nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic a reuşit doar să bulverseze şi mai mult pacienţii, alături de cei care tratează o infecţie”, se subliniază.

Ordinul MS nr. 63/2024 face parte din seria materialelor emise „pe repede înainte” după o consultare în cadrul căreia profesioniştii din domeniul sănătăţii au avut un cuvânt exclusiv formal, limitat la trei minute, procedurile de consultare fiind efectuate între Sărbătorile Crăciunului şi Anul Nou.

„Am precizat în 28 decembrie că importanţa subiectului reclamă un timp de consultare şi cântărire pentru adoptarea unor decizii care să limiteze cu adevărat un fenomen care preocupă la nivel mondial - rezistenţa la antibiotice”, mai arată preşedintele Colegiului Farmaciştilor Bucureşti. „Din postura de reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din Bucureşti, având deopotrivă convingerea că şi restul practicienilor din sistemul medical consideră similar, reiterez ceea ce, din punctul nostru de vedere este esenţial pentru aplanarea acestui fenomen: informarea şi înţelegerea la nivel populaţional a fenomenului”.

Este importantă informarea în mass media şi pe reţelele sociale despre faptul că medicamentul antiinfecţios este o armă eficientă împotriva microorganismelor, dar care, folosită fără discernământ poate deveni „o armă îndreptată împotriva fiecăruia dintre noi”.

Subsecvent publicării Ordinului, informaţia a fost preluată de sursele media aşa cum preciza documentul oficial – anume că doza de urgenţă se poate elibera din farmacii, mai arată prof. dr. farm. Simona Negreş. „Totuşi, Ordinului MS nr. 63/2024 îi lipseşte o prevedere – prerogativă cheie, respectiv, faptul că farmacistul este cel care poate şi trebuie să decidă dacă un pacient se confruntă sau nu cu o situaţie de urgenţă”.

Informaţia s-a propagat cu repeziciune, în mod greşit, la nivelul canalelor mediatice, iar pacienţii au înţeles că declaraţia pe proprie răspundere le permite eliberarea „la cerere”, din cauza omisiunilor din documentul care vizează un subiect atât de important.

Ordinul aduce în rândul farmaciştilor o confuzie suplimentară, respectiv, dacă se referă la antiinfecţioasele de uz sistemic şi în ce măsură preparatele de uz topic cu kanamicină şi trobamicină, în asociere cu cloramfenicol (în special cele oftalmice) sunt incluse în reglementarea de eliberare a antiinfecţioaselor.

„Din postura de profesor de farmacologie, de această dată, mă întreb cine este specialistul din cadrul ministerului care a introdus în lista de antiinfecţioase de uz sistemic cloramfenicolul (ultima treaptă de terapie, datorită riscului de aplazie medulară) şi clindamicina (cu risc de diaree dată de Clostridium). Ce profesionişti ai acestei specializări au fost consultaţi? Pentru persoanele care cunosc această arie de practică, o astfel de măsură este fără doar şi poate percepută drept o enormitate”, mai arată prof. dr. farm. Simona Negreş.

Apoi, au apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 58/23.I./2024 modificările aduse ordinului anterior. Autorităţile au revenit cu modificări - „doza de urgenţă la 48 de ore” - , ceea ce nu limitează deloc rezistenţa microorganismelor, ba dimpotrivă o creşte, în special în zonele rurale.

Totodată, în noua formă, ministerul a renunţat la anexa care prevedea prescrierea pe un anumit tip de reţetă a antibioticelor de către medici.

Pentru farmacişti, surpriza modificărilor periculos de superficial abordate de către minister este foarte îngrijorătoare, dar şi mai gravă apare afirmaţia ministrului potrivit căruia: „Educarea profesioniştilor trebuie să fie dublată de educarea publicului şi nu în ultimul rând, de educarea celor care eliberează antibiotice în farmacii”.

„Pe seama acestor abordări, vă rog să îmi îngăduiţi opinia că acest ordin referitor la eliberarea antibioticelor din farmacii nu doar că nu va stopa rezistenţa la antimicrobiene, dar ar trebui retras integral şi rediscutat după o consultare cu toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii! Experienţa colegilor noştri care lucrează în farmaciile de comunitate şi care pot evalua necesitatea administrării sau nu a unui medicament antiinfecţios, precum şi cunoştinţele dobândite în 5 ani de facultate (la care se adaugă uneori şi 2 sau 3 ani de specializare prin rezidenţiat) nu sunt menţionate în ordin”, adaugă prof. dr. farm. Simona Negreş.

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor Bucureşti consideră că Ordinul respectiv este „incorect conceput şi deficitar mediatizat”, şi nu aduce plusvaloare sistemului de sănătate. Cu siguranţă, însă, va duce la o nemulţumire pacientului, care devine victima acestui document oficial.

„Şi mă gândesc: oare ce s-ar întâmpla în sistemul medical românesc, dacă toate farmaciile s-ar închide pentru o zi? Finalmente, ca farmacist, îmi exprim regretul pentru că aţi uitat să ne recunoaşteţi profesia şi asta ne va costa pe toţi, inclusiv pe pacienţi!”, conchide  prof. dr. farm. Simona Negreş.

 
Farmacist