Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” implementează un proiect de modernizare, reabilitare şi extindere a infrastructurii de gaze medicale, a reţelelor de energie electrică şi a sistemelor pentru securitatea la incendiu.


Proiectul vine din nevoia urgentă de îmbunătăţire a infrastructurii, atât pentru condiţiile oferite pacienţilor, cât şi personalului care lucrează în cadrul spitalului, a declarat şef lucrări dr. Beatrice Mahler, managerul unităţii medicale, citată de Agerpres.

„Institutul are o infrastructură veche, pe care în ultimii ani am început să o îmbunătăţim, dar mai avem încă foarte multe lucruri de realizat pentru că IPMN îşi desfăşoară activitatea în clădiri vechi. Oportunitatea dată de acest proiect ne ajută să modernizăm şi să reabilităm, dar şi să extindem infrastructura de gaze medicale, reţele electrice şi sistemele pentru securitatea la incendiu, pentru a oferi atât un act medical de calitate, cât şi condiţii de practicare a profesiei medicale într-un mediu optim. Un aspect particular al proiectului în raport cu activitatea şi specificul Institutului Marius Nasta este reprezentat de investiţiile în infrastructura de gaze medicale. Administrarea oxigenoterapiei este prioritară la mai mult de jumătate din pacienţii internaţi, ceea ce face ca îmbunătăţirea reţelei de gaze medicale să fie necesară în toate secţiile”, a spus dr. Beatrice Mahler.

Necesitatea acută de modernizare, reabilitare şi extindere a infrastructurii de gaze medicale, a reţelelor de energie electrică şi a sistemelor pentru securitatea la incendiu în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta s-a văzut cel mai bine în raport cu activitatea din cadrul unităţii în perioada 2020 - 2021, când în institut au fost efectuate peste 7.300 de internări de urgenţă, s-au realizat peste 10.000 de consultaţii în ambulatorul integrat, iar peste 54.600 de consultaţii au fost acordate în dispensarele TBC, coordonate de institut.

Obiectivele acestui proiect sunt:

  • desfăşurarea actului medical în condiţii de siguranţă pentru pacienţi şi personal prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală. Aparatura vizează detectarea, semnalizarea şi alarmarea în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creşterea gradului de securitate la incendii. Valoarea acestor dotări se ridică la 668.453,28 lei;
  • consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţa provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi infrastructura de fluide medicale, în valoare de 9,506,347.56 lei. Acest obiectiv vizează mai multe clădiri aflate în structura institutului.

Un aspect esenţial al terapiei pacientului cu boală respiratorie este suportul ventilator, care se face cu aparate de ventilaţie invazivă sau non-invazivă în secţiile clinice sau în secţia de ATI unde sunt trataţi pacienţi în stare gravă, care necesită ventilaţie invazivă sau non-invazivă, oxigenoterapie în debit mare, ceea ce creează condiţiile unui mediu bogat în oxigen. Funcţionarea acestor aparate medicale presupune condiţii de siguranţă suplimentare, orice scurtcircuit putând provoca adevărate tragedii. Asigurarea unui circuit electric adecvat este practic parte a procedurii aferente siguranţei pacientului, susţin reprezentanţii institutului.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Durata implementării proiectului este iulie 2022 - decembrie 2023. Valoarea proiectului este de 10.626.735,34 lei.

Alergologia