Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi-a exprimat joi, 5 mai, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, susţinerea pentru solicitările lucrărilor din sănătate în privinţa creşterilor salariale aferente anului 2022 - însă a subliniat că decizia „aparţine Guvernului”.


În cadrul discuţiilor au fost abordate mai multe subiecte de interes, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii:

  • Acordarea creşterilor salariale aferente anului 2022.

Decizia aparţine Guvernului, însă în calitate de ministru al sănătăţii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila şi-a exprimat susţinerea pentru solicitările legitime ale lucrătorilor din sănătate.

  • Utilizarea stimulentelor prevăzute de legea 95/2006.

Având în vedere prevederile legale, prof. univ.dr. Alexandru Rafila şi-a exprimat acordul de principiu privind utilizarea stimulentelor de către toate unităţile sanitare, inclusiv cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru personalul medical şi de specialitate, însă numai în condiţiile în care acestea au fondurile necesare pentru acordarea stimulentelor financiare lunare.

  • Acordarea în continuare a sporului de epidemie.

Având în vedere că pandemia COVID-19 se încadrează în categoria epidemiilor deosebit de grave, este necesar ca personalul care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a pandemiei COVID-19, incluzând tratarea pacienţilor COVID-19, să beneficieze în continuare de drepturile prevăzute de HG nr. 153/2018.

  • Demararea unui program de formare şi recunoaştere a personalul nemedical/TESA ca personal specific sectorului sanitar.

Programul va include constituirea unor standarde ocupaţionale specifice nevoilor de competenţe ale unităţilor sanitare - activitate ce se va realiza în cadrul Comitetului sectorial Sănătate ce urmează să fie constituit - şi programe de formare dedicate creşterii nivelului de competenţe. Demersul va contribui „la satisfacerea nevoii unităţilor sanitare de servicii specializate furnizate de profesionişti în domeniu, generând totodată posibilitatea introducerii acestor categorii de personal alături de celelalte categorii profesionale din sectorul sanitar, inclusiv în legea salarizării”, se arată în postare.

  • Continuarea procesului de echivalare a competenţelor asistentelor medicale absolvente de şcoală postliceală.

Ministrul Sănătăţii a agreat solicitarea Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”, considerând-o relevantă pentru situaţia actuală a asistentelor medicale. S-a convenit asupra necesităţii iniţierii unui program dedicat acestei activităţi, el bazându-se pe recunoaşterea competenţelor deja deţinute şi parcurgerea unui traseu de pregătire universitară ce vizează furnizarea competenţelor suplimentare necesare accederii la nivelul formării universitare. Elaborarea programului se va face împreună cu organismul profesional al asistentelor medicale şi cu reprezentanţii universităţilor de profil. Având în vedere că în discuţie este formarea de nivel universitar, accesarea programului va fi condiţionată de absolvirea examenului de bacalaureat.

  • Recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare/împlinirea anticipată a stagiului maxim de cotizare în cazul profesioniştilor care desfăşoară, în interes public, activităţi profesionale pentru un timp de muncă ce depăşeşte timpul specific normei de bază.

Principala problemă este cea a deficitului de personal pe care o astfel de măsură ar risca să-l genereze. S-a convenit reluarea analizării demersurilor necesare pentru implementarea acestei măsuri după implementarea soluţiilor necesare pentru asigurarea personalului de specialitate necesar.

Medic