Ministerul Sănătăţii va suplimenta numărul de locuri alocate în urma concursului de rezidenţiat, pentru domeniul Medicină.


Candidaţii care au obţinut punctajul de promovare de peste 60% din punctajul minim pentru domeniul Medicină, pe ţară, vor fi încadraţi ca rezidenţi, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii. 

„Am suplimentat locurile în specialităţile deficitare - anestezie terapie intensivă, boli infecţioase, radiologie medicală, medicină de familie - , corelat cu capacitatea reală de pregătire a universităţilor de medicină şi farmacie”, a declarat ministrul Sănătăţii, prof.dr. Alexandru Rafila.

Din acest an, conform noilor modificări legislative adoptate în luna iulie, Ministerul Sănătăţii a fost abilitat să suplimenteze numărul de locuri numai în domeniul Medicină.

Ordonanţa nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului a fost modificată prin Legea nr. 212/2021 (art.3, alin2):

„Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este cel puţin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenţilor de Medicină, Medicină dentară şi Farmacie cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform art. 18, stabilită prin ordin al ministrului Sănătăţii. În cazul în care numărul candidaţilor pentru domeniul Medicină care promovează examenul de rezidenţiat este mai mare decât cifra de şcolarizare iniţial anunţată, aceasta se poate suplimenta până la repartiţia candidaţilor….”, se mai arată în comunicat.

Spre deosebire de domeniul Medicină, în domeniile Farmacie şi Medicină dentară, dreptul de liberă practică se obţine odată cu dobândirea licenţei.

La data de 21 noiembrie 2021, Ministerul Sănătăţii a organizat, în condiţiile speciale impuse de contextul epidemiologic, concursul de intrare în rezidenţiat. Un număr record de 12.564 candidaţi au concurat pe un număr de 6.311 locuri şi posturi.

 

Alergologia