Ministerul Sănătăţii a lansat pentru consultare publică noua variantă a PNCC, rezultat al activităţii de 4 luni a comisiei multidisciplinare de Oncologie, formată din 20 de specialişti din toate domeniile medicale cu responsabilităţi în domeniul oncologiei - oncologie medicală, chirurgie oncologică, radioterapie, onco-hematologie, hematologie pediatrică, anatomie patologică, radiologie, genetică medicală, medicină de familie, sănătate publică, farmacie.


Au contribuit şi alţi specialişti din comisia de radioterapie şi subcomisiile de oncologie medicală şi chirurgie oncologică, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii.

Necesitatea elaborării unui astfel de document a rezultat din ianuarie 2023, când grupul tehnic de lucru format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, CNAS, INSP şi specialişti din comisia de Oncologie au constatat că multe dintre normele care trebuiau realizate nu au legătură cu prevenirea şi combaterea cancerului, sunt discriminatorii pentru unele categorii de pacienţi oncologici şi nu sunt identificate sursele de finanţare pentru implementarea acestora.

Specialiştii din comisia multidisciplinară de Oncologie au lucrat în paralel, împreună cu funcţionari din cadrul MS şi CNAS, la elaborarea normelor pentru a îmbunătăţi accesul pacienţilor la servicii medicale preventive, de diagnostic şi tratament.

Comisia a stabilit obiectivele generale ale noului Plan Naţional de Control al Cancerului şi măsurile care trebuie luate pentru atingerea acestora:

 • Dezvoltarea unui sistem integrat de informaţii de sănătate în oncologie pentru prevenirea şi îngrijirea cancerului bazate pe evidenţe şi creşterea capacităţii de cercetare
 • Asigurarea cadrului consolidat pentru un sistem de prevenţie primară consecvent şi durabil
 • Dezvoltarea cadrului de depistare precoce a cancerului
 • Asigurarea accesului egal şi echitabil la diagnostic si îngrijire de calitate înaltă
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer, a supravieţuitorilor de cancer şi a familiilor şi persoanelor care îngrijesc bolnavi de cancer
 • Dezvoltarea cercetării în oncologie
 • Asigurarea şi dezvoltarea resurselor umane în oncologie

Începând cu anul 2022, au fost implementate mai multe măsuri în sprijinul pacienţilor:

 • Programele MONITOR1 şi 2 pentru accesul rapid şi gratuit la evaluări imagistice de înaltă performanţă. Au fost eliminate şi barierele birocratice pentru accesul la investigaţii PET-CT;
 • Decontarea integrală a serviciilor medicale efectuate prin internare de zi în centrele oncologice publice şi private;
 • Deblocarea programului de vaccinare anti-HPV, care previne cancerul de col uterin;
 • Introducerea în lista de medicamente compensate şi gratuite a unui număr semnificativ de molecule, destinate tratamentului specific al unor forme de cancer;
 • Deblocarea şi finalizarea proiectelor pentru construirea şi dotarea a 7 noi Centre de radioterapie: Craiova, Bucureşti, Galaţi, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi.

Ministerul Sănătăţii le mulţumeşte tuturor specialiştilor care au lucrat la varianta îmbunătăţită a Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului:

 • Comisiei de oncologie a Ministerului Sănătăţii:

Conf. univ. dr. Michael Schenker, Oncologie Medicală – preşedinte

Conf. univ. dr. Dana Stănculeanu, Oncologie Medicală – vicepreşedinte, preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală

Dr. Daniela Zob, Oncologie Medicală

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, Chirurgie Oncologică

Prof. univ. dr. Cecil Mirea, Chirurgie Oncologică

Prof. univ. dr. Laura Mazilu, Oncologie Medicală

Prof. univ. dr. Şerban Negru, Oncologie Medicală

Prof. univ. dr. Gabriel Kacso, Radioterapie

Dr. Radu Valeriu Toma, Radioterapie

Dr. Lucian Bratu, Radioterapie

Prof. univ. dr. Alina Daniela Tănase, Hematologie

Şef lucrări dr. Mihaela Andreescu, Hematologie

Prof. univ. dr. Anca Coliţă, Oncologie şi Hematologie Pediatrică

Prof. univ. dr. Ioana Andreea Gheonea, Imagistică Medicală

Prof. univ. dr. Daniela Viorica Mosoiu, Oncologie Medicală, Îngrijiri Paliative

Conf. univ. dr. Ana Maria Alexandra Stănescu, Medicină de Familie

Dr. Carmen Ungurean, Sănătate Publică şi Management

Şef lucrări farm. Răzvan Prisada, preşedinte ANMDMR

Prof. univ. dr. Ioana Neagoe, Biologie moleculară şi genetică

Prof. univ. dr. Ovidiu Pop, Anatomie patologică

 • Membrilor Comisiei de radioterapie şi subcomisiilor de oncologie medicală şi chirurgie oncologică;
 • Funcţionarilor şi specialistilor din cadrul MS, CNAS şi INSP.

„Ministerul Sănătăţii va întreprinde demersurile necesare pentru adoptarea cât mai rapidă a acestui document tehnic care să permită aprobarea normelor care să îmbunătăţească accesul pacienţilor din România la prevenţie, diagnostic şi tratament, inclusiv medicină personalizată”, se mai subliniază în comunicat.


Oncolog