Pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost publicat, în transparenţă decizională, proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reparare în regim de urgenţă şi amenajări interioare, recompartimentări şi refacere finisaje Corp C1ˮ, la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, judeţul Constanţa.


„Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o unitate medicală aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Este o unitate medicală de recuperare care utilizează factori naturali de cură şi care „îmbină cu succes tradiţia (...) şi inovaţia”. Sanatoriul este implicat şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, privind calităţile terapeutice ale nămolului sapropelic şi ale apei lacului Techirghiol.

În nota de fundamentare, se subliniază că „starea actuală a corpului C1 care reprezintă baza de tratament din cadrul Complexului balnear din Techirghiol, Bd. Dr. Victor Climescu  nr. 34-40, necesită urgent lucrări de consolidare, reparare construcţii şi instalaţii, amenajări interioare, recompartimentări şi refacere a finisajelor, aşa cum este recomandat în expertizele tehnice care au stat la baza documentaţiei tehnico-economice”.

Măsurile prevăzute în documentaţia tehnico-economică au ca scop consolidarea elementelor structurale, îmbunătăţirea protecţiei seismice, îndeplinirea normelor tehnice actuale şi au în vedere intervenţiile la elementele structurale, precum şi intervenţii nestructurale. „Se vor păstra caracteristicile arhitecturale ale construcţiei şi totodată conformarea cu condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite pentru desfăşurarea activităţilor specifice bazei de tratament”, se mai arată în nota de fundamentare.

Proiectarea şi executarea lucrărilor de consolidare se va face pentru a aduce cladirea la un coeficient de siguranţă corespunzator clasei de risc seismic Rs IV.

Durata de execuţie a investiţiei, în valoare de 55.230.000 lei, este de 36 de luni.

 

 

Ginecologia (1)