Anul acesta, 1.528 de candidaţi s-au înscris la concursul pentru cele 425 de locuri la buget pe care le-a pus la dispoziţie Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Cu o medie de 3,5 candidaţi pentru un loc, UMF Craiova a organizat concursul de admitere pe 24 iulie pentru programele de studii Medicină şi Medicină Dentară, iar pe 27 iulie, pentru programele Tehnică dentară, Farmacie, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Radiologie şi Imagistică, Asistenţă Medicală Generală.


Cea mai mare concurenţă s-a înregistrat la programul de studii Tehnică dentară, cu 8,25 candidaţi pentru un singur loc, se arată într-un comunicat.

La programul Asistenţă Generală Medicală au concurat 5,8 candidaţi pentru un loc. A fost concurenţă şi anul acesta la Medicină Dentară, cu 5,3 candidaţi pentru un loc. La Farmacie au concurat 4,84 candidaţi pentru un loc la buget, iar la Medicină s-au înscris 3,21 candidaţi pentru un loc. Acestora li se adaugă locurile UMFCV destinate absolvenţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială (10), din licee din mediul rural (23), candidaţilor rromi (4) şi persoanelor cu dizabilităţi (3). 

Cea mai mare medie de admitere la UMFCV a fost obţinută la Farmacie: 9,96. La Medicină, cea mai mare medie a fost 9.91, la Medicină Dentară, 9,78, iar la Asistenţă Medicală Generală cea mai mare medie a fost 9,60.

În schimb, ultima medie de admitere la Medicină a fost 8,95, mai mare faţă de anul trecut, când media de intrare a fost 8,65.

O creştere a mediei de admitere s-a înregistrat la majoritatea programelor de studii oferite de UMF Craiova. De pildă, la Tehnică dentară, media de admitere a crescut anul acesta cu nu mai puţin de 1,62 puncte, iar la Farmacie cu 1,5.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile „bugetate” sau pe locurile „cu taxă” îşi vor depune dosarele cu actele în original, la secretariatele tehnice de înscriere în perioada 1-5 august 2022, se mai arată în document.

 

 

Farmacist