Societatea Naţională de Medicină Familiei este solidară cu pacienţii şi cu medicii practicieni în această perioadă dificilă cauzată de disfuncţionalităţile Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI). Biroul Executiv al SNMF reaminteşte că programul SIUI aparţine în exclusivitate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ca de altfel şi mentenanţa acestuia.


„De o lungă perioadă de timp, acest sistem informatic este nefuncţional şi blochează inadmisibil activitatea medicală din medicina primară şi nu numai”, se arată într-un comunicat al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF). „Este practic blocat accesul pacienţilor la servicii medicale printr-un serviciu informatic depăşit din punct de vedere al scopului pentru care a fost creat. Mai mult, acest sistem informatic perimat pune în pericol activitatea medicală la nivel naţional”.

Imposibilitatea interogării categoriei de asigurat afectează în mod direct accesul pacienţilor la servicii medicale în sistemul public de asigurări de sănătate, în primul rând din cauza creşterii timpilor de aşteptare. În mod asemănător, erorile de sistem în înregistrarea categoriile de asigurat prejudiciază pacienţii de drepturile lor fireşti ca asiguraţi ai sistemului public de sănătate.

„Aceste disfuncţii majore în verificarea categoriei de asigurat şi în eliberarea tuturor documentelor medicale din cadrul consultaţiilor predispun medicii la erori ce le vor fi imputate ulterior chiar de către CNAS, deşi responsabilitatea nefuncţionării SIUI nu le aparţine”. În acelaşi sens, imposibilitatea de a valida serviciile efectuate şi de a raporta activitatea lunii anterioare va afecta funcţionarea cabinetelor de medicină a familiei.

„Solicităm CNAS să trateze cu respect atât pacienţii cât şi medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate şi să remedieze cu celeritate platforma informatică. Solicităm de urgenţă asumarea nefuncţionării sistemului informatic pus la dispoziţie de CNAS, introducerea formularelor electronice în locul tipizatelor pe suport de hârtie precum şi prevederea ca toate formularele, inclusiv toate tipurile de reţete, să fie doar în format electronic, fără să mai fie necesară tipărirea lor în cabinete”.

Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) este organizaţia profesională naţională a medicilor de familie din România. Obiectivul SNMF este de a contribui la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii de asistenţă medicală primară în România.

Medic