Asociaţia Societatea Naţională de Medicină Familiei/Medicină Generală (SNMF) atrage atenţia că cele aproximativ 10.000 de cabinete medicale din asistenţa medicală primară se află pentru a patra lună consecutiv în situaţia în care primesc banii cu întârziere sau prin decontări parţiale.


Acest fapt determină dificultăţi în funcţionarea normală a cabinetelor de medicină de familie şi incertitudini în ceea ce priveşte respectarea prevederilor contractuale, se arată într-un comunicat.

„Precizăm că în cursul lunii noiembrie au fost onorate facturile în procent de aproximativ 60%, fapt care a determinat dificultăţi la plata obligaţiilor cabinetelor medicale, a cheltuielilor cu utilităţile etc. Mai mult, ne aflăm în a doua săptămână din decembrie fără a încasa diferenţele şi în faţa unei lipse totale de transparenţă din partea caselor de asigurări cu privire la perspectivele onorării obligaţiilor de plată”, se adaugă.

Cabinetele medicilor de familie au ajuns să funcţioneze având în faţă multiple incertitudini între care cea mai importantă este onorarea plăţilor viitoare în cursul lunii decembrie. Sumele restante datorate de către Casele de asigurări reprezintă venitul cabinetelor din care se achită salariile personalului (medici, asistente, îngrijitoare, contabilitate, personal de întreţinere, etc), impozitele datorate statului, plata utilităţilor, chirii, redevenţe, rate către bănci, consumabile, materiale de curăţenie.

În condiţiile inexistenţei unei predictibilităţi financiare neapărat necesară pentru funcţionarea optimă a cabinetelor de medicină de familie, solicităm Guvernului României, Ministerului de Finanţe, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să remedieze urgent problema restanţelor la plăţile către furnizorii din asistenţa medicală primară aflaţi în relaţie contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

„În lipsa  unor astfel de măsuri atragem atenţia că fiecare cabinet de medicină de familie va fi nevoit să solicite în instanţă plata creanţelor restante împreună cu dobânzi penalizatoare calculate conform prevederilor legale în vigoare”, se subliniază.

„Totodată, solicităm un sistem informatic funcţional, fără sincope, blocaje zilnice, un sistem care să nu pericliteze munca profesioniştilor din sistem şi să nu îngrădească accesul asiguraţilor la servicii medicale Din cauza nefuncţionării sistemului informatic pus la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale de către CNAS, asiguraţii nu îşi pot dovedi calitatea de asigurat şi nu pot beneficia de drepturile lor garantate prin lege”, mai arată reprezentanţii Biroului executiv al SNMF.
 

 

 

Medic