Până în prezent, 1.078 persoane cu vârsta cuprinsă între 50 şi 74 ani au efectuat teste screening gratuite, pentru prevenţia cancerului colorectal, la medicul de familie, în cadrul unui proiect derulat de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din Romania (COPAC).


De la demararea procesului de screening pentru cancerul colorectal, respectiv din luna februarie a.c. şi până în prezent, în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucuresti-Ilfov” au fost distribuite primele 1.054 teste FIT din cele 50.001 prevăzute ca obiectiv final, se arată într-un comunicat. 

„La acest moment, avem rezultate la un număr de 677 de probe, restul fiind încă în posesia beneficiarilor proiectului, respectiv la pacienţi. Dintre acestea, un număr de 46 teste FIT (6,79%) sunt pozitive”, se precizează în document.

Ca urmare a anamnezei efectuate în timpul consultaţiei la medicul de familie, a rezultat că un număr de 24 de pacienţi (2,23%) au prezentat risc crescut de a dezvolta cancer colorectal. Pentru confirmarea diagnosticului şi stabilirea conduitei terapeutice, aceştia au fost direcţionaţi pentru efectuarea unei colonoscopii, la fel ca şi pacienţii cu teste FIT pozitive, către Centrul regional de screening Bucureşti-Ilfov, înfiinţat prin proiect în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Dintre pacienţii testaţi, un procent de 15,58% aparţin grupurilor vulnerabile.

„Atunci când am plecat la drum cu elaborarea si implementarea acestui proiect, ne-am gândit la persoanele vulnerabile care locuiesc în zonele rurale şi au acces limitat atât la informare, cât, mai ales, la servicii de asistenţă medicală de specialitate, fapt pentru care obiectivele noastre vizează  combaterea oricărei forme de discriminare, prin creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate şi servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov, cu vârsta cuprinsă  între 50 şi 74 ani”, a declarat general maior medic conferenţiar universitar dr. Florentina Ioniţă-Radu, director general al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, director ştiinţific al Proiectului ROCCAS II – Bucureşti –Ilfov.

Dintre pacienţii-ţintă, minimum 53% aparţin grupurilor vulnerabile, respectiv persoane sărace, din mediul rural, lucrători pe cont propriu în agricultură, din centre de plasament sau anterior instituţionalizate, cetăţeni care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, persoane fără adăpost, cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, persoane cu dizabilităţi, inclusiv invalide şi cu nevoi complexe, femei care au copii cu dizabilităţi, persoane care suferă de dependenţă de alcool şi alte substanţe toxice, victime ale traficului de fiinţe umane, persoane fără documente de identitate, din familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, persoane lipsite de libertate, aflate sub control judiciar sau în evidenţele serviciilor de probaţiune, inclusiv persoanele neasigurate din comunitate.

„Pentru noi ar fi extrem de important ca pacienţii din România să ştie şi să înţeleagă că noi, echipa medicală şi partenerul COPAC, ne punem toată priceperea şi ştiinţa în slujba sănătăţii lor, să ştie că acest control şi examen medical este unul gratuit, nu îi costă absolut nimic, de la drumul până în Bucureşti şi înapoi, către casă, până la internarea pentru investigaţii în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila», că vor beneficia, în cel mai scurt timp posibil, de cele mai bune aparate şi analize pentru diagnostic şi tratament, chiar dacă nu au un medic de familie”, a precizat dr. Florentina Ioniţă-Radu.

„Numărul de cazuri descoperite în acest moment, raportat la numărul de teste returnate, este mare, şi de aceea recomand tuturor persoanelor cu vârsta între 50 şi 74 de ani să vorbească cu medicul de familie şi să solicite să fie testat. Orice caz descoperit la timp înseamnă o viaţă salvată. Salut eforturile colegilor mei, medici de familie, care au testat un număr mare de persoane într-o perioadă scurtă de timp”, a declarat dr. Daciana Toma, coordonator medical în cadrul proiectului ROCCAS II – Bucureşti –Ilfov.

Detalii suplimentare se pot obţine de la managerul proiectului, col. medic dr. Daniel Octavian Costache, şeful Departamentului Cercetare al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, tel. 021.319.30.46.
Oncolog